Các bậc ân nhân trong năm 2018

June
 • Dinh T. Vinh $1,500
 • Ngo T. Tam $500
 • Minh Tam Pham $200
 • Vu Trong Hoang $200
 • Lang T. Nguyen $100
 • Ho Ngoc Pham $300
 • Binh Pham $100
 • Tony Hoang $100
 • Khanh The Tran $200
 • Norman Huynh $500
 • Loan Luu $350
 • Tuc Nguyen $100
 • David Huynh $200
 • Thu Nguyen $200
 • Phuong Tran $500
 • Hoa Nguyen $100
 • Tom Cao $200
 • Lan Nguyen $300
 • Ha Nguyen $5,000
 • Duong Ngo $200
 • Man Nguyen $100
 • Dien Hoang $100
 • Minh Tran $1,000
 • Lanh Vu $300
 • Cindy Nguyen $2,500
 • Cuong Tran $300
 • Howie Luong $500
 • Canh Nguyen $500
 • Tung Nguyen $300
 • Viet Tran $100
 • Luong Nguyen $100
 • Quang Vu $300
 • Hoang Tam Bao $200
 • Annie Nguyen $3,000
 • Michael Nguyen $1,000
 • Hanh Le $1,000
 • Ông/Bà Đỗ Thái Hùng $500
 • Nguyễn Đức Chiến $500
 • Jeannie Thuy Lam $500
 • Bich Van Nguyen $500
 • Trung Pham & Thu Thuy Doan $500
 • Loi Huu Nguyen $400
 • Kimberly Trish $200
 • Huong N. Nguyen $200
 • Nguyễn Thị Phượng $100
 • Nhiem Do $100
 • Jacob Ly $100
 • Trần Văn Thanh $100
 • Thien Dinh $100
 • Dang Ngoc Nguyen $100
 • Tuan & Denise Pham $2,000
 • Binh Xuan Le $2,000
 • Anh Nguyet Tran $ 500
 • Thuy Nguyen $ 500
 • Christine P Nguyen $ 500
 • Thanh M Vu $ 500
 • Hieu Chi Dao $ 500
 • Tieu Dien H Vuong $ 500
 • Billy D Bui $ 500
 • Lien Do $ 500
 • Ngon Tran & Sinh Nguyet $ 500
 • Ngoi Van Nguyen $ 500
 • Cuc Nguyen $ 500
 • Thuan Gia Le $ 500
 • Nguyet T Bui & Phuc Ngo $ 500
 • Mary Lang Le $ 500
 • Nguyen Thi Nhi $ 500
 • Quoc Minh Do $ 400
 • Steven & Kim Ngoc $ 400
 • Quang Vu $ 300
 • Tammy Le $ 300
 • Tung Xuan Nguyen $ 200
 • Tam Nguyen $ 200
 • Tram Bui & Kieu Nguyen $ 200
 • Thiem Do $ 200
 • Kristy Pham $ 200
 • Lan Nguyen $ 200
 • Hue Hoang $ 200
 • Vinh Thi Le $ 200
 • Hoang Ngoc Viet $ 200
 • Pham’s Family $ 150
 • Isabel Gomez $ 105
 • Nguyen Thi Thuy Anh $ 100
 • Nhung T Hoang $ 100
 • Sandy Le $ 100
 • Trong Ai To $ 100
 • Hong Ly $ 100
 • Nguyen Thu Loan $ 100
 • & Nguyen Dau
 • Nguyen Thi Canh $ 100
 • Tuong Tran $ 100
 • Lan Pham $ 100
 • Hai Van Nguyen $ 100
 • Tan D Nguyen $ 100
 • Total Anonymous $1,010
May
 • Thanh Canh Pham $2,000
 • Teresa Le Nguyen $1,400
 • Edward Luong $500
 • Dzung Nguyen $500
 • Thao/Luan Nguyen $300
 • Nhan Chi Pham $200
 • Tho Nguyen $200
 • Day Van Nguyen $3,000
 • Binh Pham/ Thanh H Nguyen $100
 • Na Pham $100
 • Ô/B Tran An $100
 • Liem Luu $300
 • Trinh Thi Nguyen $100
 • Hai Vu $100
 • Family of Truc, Peter, Lam Thao $2,000
 • Thu Loan Thao $100
 • Phi Yen Nguyen $500
 • Kristy Pham $1,000
 • Chi Thuy Tran $500
 • Oanh T Kim Le $1,000
 • Hue Nhi Nguyen $100
 • David Phan $1,000
 • Hang Son Family $200
 • Thanh Cong Nguyen $500
 • Cuong Nguyen & Kim Xuan $300
 • Jacob Ly $100
 • Tam Nguyen $276
 • Vincent Minh Nguyen $5,000
 • Vincent Dan Nguyen $350
 • Ha Kim Vang $200
 • Dac Huu Nguyen $100
 • Ngoan Dang & Kim Nguyen $100
 • Thomas Huynh & Anna Nguyen $100
 • Nguyen Thi Hue $100
 • Nguyen T Nhan $1200
 • Gia đình Hòa Hạnh $250
 • Victory Design & Associate $500
 • Thuy Truong Nguyen $400
 • Truong Lai $100
 • Feynman Le & Tam Mai $100
 • Duyen Pham $300
 • Hai Vu & Kim Loan $1000
 • Do T Lien $400
 • Nguyen Thi Lang $100
April
 • Nguyen Cuong Van $1,000
 • Le Van Hanh & Vo Thi Ha $500
 • Samy Ta $200
 • Linh Trung Tran $200
 • Hue & Nhi Nguyen $100
 • Hanh Nguyen & Trieu Nguyen $7,500.00
 • Hoang Nam Trang $300.00
 • Sang Ta $200.00
 • Jacob Ly $100.00
 • Nicholas T Nguyen $5,000
 • Van Lang Nguyen $1,000
 • Xuan David & Anne Nguyen $400
 • Dieu Huyen Ton $500
 • Tho Thi Nguyen $100
 • Jacob Ly $200
 • Chieu Pham $100
 • Dai Van Nguyen $100
 • Sach Lien Nguyen $200
 • Cole Nguyen $100
 • Ngoan Dang/ Kim Nguyen $100
 • Tram Bui $2,500
 • Mung Thi Tran $650
March
 • Tran Peter Nguyen $350
 • Vu Lo $3,000
 • Bryant Nguyen $100
 • Jacob Ly $100
 • Binh Quang Pham/ Khiet Thi Bui $200
 • Alexander Tran $200
 • Tuc Nay Nguyen $100
 • Rat Van Nguyen/Vu Thi Loan $100
 • Pham Dien $220
 • Kimberly Trisa $132
 • Dinh Tran $200
 • Tra Mai $350
 • Phi Yen Nguyen $500
 • David Dieu Huynh $200
 • Thong Van Tran $250
February
 • Ông Bà Nhơn $1,000.00
 • Thomas Tuong Nguyen $3,000.00
 • My Nguyen $500.00
 • Ninh D. Nguyen $246.00
 • Tien Le/ My Tong $1,000.00
 • Tuyen Nguyen $500.00
 • Jacob Ly and Agathe Tran $100.00
 • Mr. Peter Hanh Tran $30.00
 • Kathy Tram Pham / Thang $5,000
 • Alexander Tran $200
 • Hispanic Group $245
 • Mike T. Nguyen $500
 • Hue & Nhi Nguyen $100
 • Vinh Nguyen Kim/Van $300
 • Ngoan Dang & Kim Hoang $100
 • Peter Hanh Tran $30
 • Thanh Nguyen $300
 • Dai Trong Truong $100
 • Kiet Tran $3,500
 • Hai Le $1,063
 • Ngau Thi Nguyen $100
 • Khanh Nguyen & Kim Anh Tran $3,566.42
 • Cali Nails Market $500
 • Tracie Vu $10,000
 • Hoang Dinh & Sang-Ta $200
 • Khanh Tran $200
January
 • Hoang Property LLC $2,500
 • Tim H Le $1,000
 • Phuong Vu $500
 • Tuyen Nguyen $500
 • Thanh Thi Vo $300
 • Paul L Nguyen & Xuan La $10
 • Jacob Ly & Agathe Tran $100
 • Thuan Gia Le $ 2,500.00
 • Le Van Cau $200.00
 • Nhung D. Tran $100
 • Andy Tran $ 50.00
 • William Nguyen $100.00
 • Lauren Tran $ 50.00
 • Minh Le Tran $2,000
 • Javier & Hermila Guizar $100.00
 • Thanh Van Tran $10,000
 • Cong Van Nguyen $100.00

x