22.08.2017

22.08.2017

22.08.2017 THỨ BA TUẦN 20 TN Đức Ma-ri-a Nữ Vương Lc 1,26-38 AI HẠ MÌNH XUỐNG SẼ ĐƯỢC NÂNG LÊN Sứ thần nói: “Thưa bà Ma-ri-a, xin đừng sợ… Đức Chúa là Thiên Chúa sẽ ban cho Người ngai vàng vua Đa-vít, tổ tiên Người. Người sẽ trị vì nhà Gia-cóp đến muôn đời.” (Lc...
21.08.2017

21.08.2017

21.08.2017 THỨ HAI TUẦN 20 TN Thánh Piô X, giáo hoàng Mt 19,16-22 BÍ QUYẾT ĐI VÀO CÕI SỐNG “Chỉ có một Đấng tốt lành mà thôi… Nếu anh muốn vào cõi sống, thì hãy giữ các điều răn… và nếu muốn nên hoàn thiện, hãy bán tài sản, đem cho người nghèo.” (Mt 9,17.21) Suy niệm:...
20.08.2017

20.08.2017

20.08.2017 CHÚA NHẬT TUẦN 20 TN – A Mt 15,21-28 LÀ BỆ PHÓNG CHO NGƯỜI THÂN Đức Giê-su bảo bà: “Này bà, lòng tin của bà mạnh thật. Bà muốn sao thì sẽ được vậy.” (Mt 15,28) Suy niệm: Để tôn vinh các bậc cha mẹ đã góp công đào tạo các tài năng trẻ, người ta đã xưng tụng...

x