Lễ Các Thánh – Lễ Trọng, Lễ Buộc

Lễ Các Thánh – Lễ Trọng, Lễ Buộc

Lễ Vọng Các Thánh sẽ được cử hành vào ngày 31 tháng 10 vào lúc: 6:00 PM - tiếng Việt 7:30 PM - tiếng Spanish Lễ Các Thánh sẽ được cử hành vào ngày 1 tháng 11 vào lúc: 8:30 AM - tiếng Việt 5:30 PM - tiếng Việt 7:00 PM - tiếng Việt Lễ Các Linh Hồn sẽ được cử hành vào...
04/10/17  THỨ TƯ ĐẦU THÁNG TUẦN 26 TN

04/10/17 THỨ TƯ ĐẦU THÁNG TUẦN 26 TN

04/10/17 THỨ TƯ ĐẦU THÁNG TUẦN 26 TN Th. Phan-xi-cô Át-xi-di Mc 10,13-16 Tết Trung Thu ĐIỀU KIỆN ĐỂ VÀO NƯỚC TRỜI “Thầy bảo thật anh em: ai không đón nhận Nước Thiên Chúa với tâm hồn một trẻ thơ thì sẽ chẳng được vào.”(Mc 10,15) Suy niệm: Những điều kiện để vào được...
Trước đã (4.10.2017 – Thứ tư Tuần 26 Thường niên)

Trước đã (4.10.2017 – Thứ tư Tuần 26 Thường niên)

Trước đã (4.10.2017 – Thứ tư Tuần 26 Thường niên) Lời Chúa: Lc 9, 57-62 Đang khi Thầy trò Đức Giêsu đi đường thì có kẻ thưa Người rằng: “Thưa Thầy, Thầy đi đâu, tôi cũng xin đi theo.” Người trả lời: “Con chồn có hang, chim trời có tổ, nhưng Con Người không có chỗ tựa...
03/10/17  THỨ BA TUẦN 26 TN

03/10/17 THỨ BA TUẦN 26 TN

03/10/17 THỨ BA TUẦN 26 TN Lc 9,51-56 CÁI NHÌN MỚI THEO ĐỨC KI-TÔ Thấy vậy, hai môn đệ Người là ông Gia-cô-bê và Gio-an nói rằng: “Thưa Thầy, Thầy có khiến lửa từ trời xuống thiêu hủy chúng nó không?” Nhưng Đức Giê-su quay lại quở mắng các ông. (Lc 9,54-55) Suy...

x