RƯỚC LỄ LẦN ĐẦU

Xin Lưu Ý: Các Em Xưng Tội Rước Lễ Lần Đầu sẽ có chương trình đặc biệt1. Thứ Năm ngày 10 tháng 5, 2018 các em sẽ có nghi thức xưng tội lần đầu lúc 7:00pm giờ tối. 2. Thứ Hai ngày 14 tháng 5, 2018 các em sẽ có buổi diễn tập cho Thánh Lễ Rước Lễ lần đầu lúc 7:00pm giờ...

x