Lễ Các Thánh – Lễ Trọng, Lễ Buộc

Lễ Các Thánh – Lễ Trọng, Lễ Buộc

Lễ Vọng Các Thánh sẽ được cử hành vào ngày 31 tháng 10 vào lúc: 6:00 PM - tiếng Việt 7:30 PM - tiếng Spanish Lễ Các Thánh sẽ được cử hành vào ngày 1 tháng 11 vào lúc: 8:30 AM - tiếng Việt 5:30 PM - tiếng Việt 7:00 PM - tiếng Việt Lễ Các Linh Hồn sẽ được cử hành vào...
04/10/17  THỨ TƯ ĐẦU THÁNG TUẦN 26 TN

04/10/17 THỨ TƯ ĐẦU THÁNG TUẦN 26 TN

04/10/17 THỨ TƯ ĐẦU THÁNG TUẦN 26 TN Th. Phan-xi-cô Át-xi-di Mc 10,13-16 Tết Trung Thu ĐIỀU KIỆN ĐỂ VÀO NƯỚC TRỜI “Thầy bảo thật anh em: ai không đón nhận Nước Thiên Chúa với tâm hồn một trẻ thơ thì sẽ chẳng được vào.”(Mc 10,15) Suy niệm: Những điều kiện để vào được...

x