Thánh Ca và Hoạt Cảnh Giáng Sinh

Sau đây là lịch trình của Hoạt Cảnh Giáng Sinh và Thánh Ca: 24/12 lúc 5:30 chiều - Hoạt Cảnh Giáng Sinh do các em Thiếu Nhi Thánh Thể 24/12 lúc 8:30 tối - Thánh Ca do ca đoàn Gloria 25/12 lúc 4:30 chiều - Thánh Ca do ca đoàn Gloria Xin mời quý ông bà anh chị em cùng...

Quỹ Mục Vụ 2017

Quý vị nào đã hứa đóng tiền cho Quỹ Mục Vụ của Giáo Xứ, xin hoàn tất số tiền đã hứa trước ngày 31 tháng 12 năm 2017 để được hưởng lợi ích của việc khấu trừ thuế cho năm 2017. Tất cả những đóng góp của quý vị từ bây giờ cho đến cuối năm sẽ được hoàn trả lại cho các mục...

Lịch Công Giáo – 2018

Giáo Xứ sẽ phát Lịch Công Giáo cho năm 2018 vào tháng sau. Giáo Xứ sẽ nhận dâng cúng tùy lòng hảo tâm của quý vị cho những cuốn lịch này. Xin cảm ơn

Bí Tích Rửa Tội Trẻ Em – Tháng 1

Giáo Xứ sẽ có Bí Tích Rửa Tội cho các em nhỏ vào lúc 2:00pm Chúa Nhật, ngày 14 tháng 1, 2018. Lớp hướng dẫn cho Cha Mẹ và người Đỡ Đầu sẽ vào ngày thứ Ba 26 tháng 12, 2017 lúc 7pm tối. Xin quý Cha Mẹ đến đúng giờ. Xin cám...

x