Thứ Ba 03/10/2017 – Thứ Ba tuần 26 thường niên. – Con Người đến không phải để giết, nhưng để cứu chữa.

Thứ Ba 03/10/2017 – Thứ Ba tuần 26 thường niên. – Con Người đến không phải để giết, nhưng để cứu chữa.

Thứ Ba 03/10/2017 – Thứ Ba tuần 26 thường niên. – Con Người đến không phải để giết, nhưng để cứu chữa. Lời Chúa: Lc 9, 51-56 Vì gần tới thời gian Chúa Giêsu phải cất khỏi đời này, Người cương quyết lên đường đi Giêrusalem, và sai những người đưa tin đi trước Người....
02/10/17 THỨ HAI TUẦN 26 TN

02/10/17 THỨ HAI TUẦN 26 TN

02/10/17 THỨ HAI TUẦN 26 TN Các thiên thần hộ thủ Mt 18,1-5.10 TINH THẦN TRẺ THƠ “Nếu anh em không trở lại mà nên như em nhỏ, thì sẽ chẳng được vào Nước Trời.” (Mt 18,3) Suy niệm: Bình thường người lớn dạy dỗ trẻ em nhưng có người lại bảo: “Trẻ em là trường dạy người...
Ông Aldofo Villalpando sẽ được thiên chức Phó Tế vĩnh viễn

Ông Aldofo Villalpando sẽ được thiên chức Phó Tế vĩnh viễn

Thứ Bảy ngày 28 tháng 10, 2017, ông Aldofo Villalpando sẽ được thiên chức Phó Tế vĩnh viễn trong giáo phận Orange. Nếu quý vị biết có những lý do nào không phù hợp cho thiên chức Phó Tế, xin liên lạc với Thầy Frank Chavez của Giáo Phận Orange (714) 282-3000. Xin cám...

CHÚA NHẬT XXVI TN: 01.10.2017

CHÚA NHẬT XXVI TN: 01.10.2017 KÍNH TRỌNG THỂ ĐỨC MẸ MÂN CÔI Mt 21, 28 - 32 1. Ghi nhớ:"Nó đáp: con không muốn đâu! Nhưng sau đó nó hối hận, nên lại đi" . (Mt 21,29-30) 2. Suy niệm: Lời Chúa hôm nay nêu lên cho chúng ta đặc điểm của hai hạng người. Hạng người thứ nhất...

x