14.08.2017

14.08.2017

14.08.2017 THỨ HAI TUẦN 19 TN Thánh Mac-xi-mi-li-a-nô Ma-ri-a Kôn-bê, linh mục, tử đạo Mt 17,22-27 LỜI VÀ QUYỀN NĂNG “Nhưng để khỏi làm gai mắt họ, anh ra biển thả câu; con cá nào câu được trước hết, thì bắt lấy, mở miệng nó ra: anh sẽ thấy môït đồng tiền bốn quan…...
13.08.2017

13.08.2017

13.08.2017 CHÚA NHẬT TUẦN 19 TN – A Mt 14,22-33 NIỀM TIN THẮNG LO SỢ Đức Giê-su bảo các ông: “Cứ yên tâm, chính Thầy đây, đừng sợ!” (Mt 14, 27) Suy niệm: Sợ hãi là tâm trạng thường tình khi ta đứng trước những hiểm nguy, những mối đe dọa nghiêm trọng. Không ít những...

x