BÁN ĐỒ GỖ LƯU NIỆM

Gia đình từ Bethlehem sẽ bán đồ gỗ làm bằng tay được làm từ gỗ ôliu trong các Thánh Lễ Chúa Nhật ngày 14, 15 tháng 7, 2018. Lợi nhuận từ việc bán các mặt hàng này sẽ hướng tới hỗ trợ các gia đình Công Giáo trong Đất Thánh bởi vì họ đang trải qua xung đột chính trị do bạo lực và phân biệt đối xử đối với họ. Hầu hết các gia đình rời đất nước của họ đến các nơi khác nhau trên thế giới để tìm kiếm một cuộc sống tốt đẹp hơn. Hai mươi năm trước, họ đã chiếm hơn 40% dân số và bây giờ họ dưới 1,2%. Xin giúp đỡ những gia đình này để họ có thể ở lại trong vùng đất của Chúa Jêsus của chúng ta. Cảm ơn quý vị và God Bless tất cả các bạn.

x