Bí Tích Rửa Tội Trẻ Em – Tháng 8

Giáo Xứ sẽ có Bí Tích Rửa Tội cho các em nhỏ vào lúc 2:00 PM Chúa Nhật ngày 13 tháng 8, 2017. Lớp hướng dẫn cho Cha Mẹ và người Đỡ Đầu sẽ vào ngày 25 tháng 7, 2017 lúc 7PM tối. Xin quý Cha Mẹ đến đúng giờ. Xin cám ơn.baptism-1024x683

x