Suy niệm lời Chúa

19/09/17  THỨ BA TUẦN 24 TN

19/09/17 THỨ BA TUẦN 24 TN

19/09/17 THỨ BA TUẦN 24 TN Th. Gia-nu-a-ri-ô, giám mục, tử đạo Lc 7,11-17 THIÊN CHÚA XÓT THƯƠNG Trông thấy bà, Chúa chạnh lòng thương và nói: “Bà đừng khóc nữa.” Rồi Người lại gần sờ vào quan tài. (Lc 7,13) Suy niệm: “Bà goá” là một trong những thành phần được Chúa...
18/09/17  THỨ HAI TUẦN 24 TN

18/09/17 THỨ HAI TUẦN 24 TN

18/09/17 THỨ HAI TUẦN 24 TN Lc 7,1-10 CHÚA CỨU ĐỘ MỌI DÂN TỘC “Thưa Ngài, không dám phiền Ngài quá như vậy, vì tôi không đáng rước Ngài vào nhà tôi.” (Lc 7,6) Suy niệm: Người Do Thái quan niệm chỉ có hai loại người trên trái đất: người Do Thái, ngoài ra tất cả là dân...
17/09/17  CHÚA NHẬT TUẦN 24 TN – A

17/09/17 CHÚA NHẬT TUẦN 24 TN – A

17/09/17 CHÚA NHẬT TUẦN 24 TN – A Mt 18,21-35 THA THỨ THỜI KỸ THUẬT SỐ Bấy giờ, ông Phê-rô đến gần Chúa Giê-su mà hỏi rằng: “Thưa Thầy, nếu anh em con cứ xúc phạm đến con thì con phải tha đến mấy lần? Có phải đến bảy lần không?” (Mt 18,21) Suy niệm: Con số 7 trong...

x