Suy niệm lời Chúa

17.08.2017

17.08.2017

17.08.2017 THỨ NĂM TUẦN 19 TN Mt 18,21-19,1 THA THỨ “…hết lòng tha thứ cho anh em mình.” (Mt 18,35) Suy niệm: Ta dễ đồng cảm với cơn phẫn nộ của ông chủ đối với tên đầy tớ mắc nợ ông mười ngàn yến vàng, bởi vì trong khi y được tha bổng món nợ kếch xù đó, y lại không...
16.08.2017

16.08.2017

16.08.2017 THỨ TƯ TUẦN 19 TN Thánh Tê-pha-nô Hung-ga-ri Mt 18,15-20 THẦY Ở GIỮA HỌ “Vì ở đâu có hai ba người họp lại nhân danh Thầy, thì có Thầy ở đấy, giữa họ.” (Mt 18,20) Suy niệm: Trong tuần lễ cầu nguyện cho sự hiệp nhất của các tín hữu, Đức Thánh Cha đã có những...
15.08.2017

15.08.2017

15.08.2017 THỨ BA TUẦN 19 TN Đức Mẹ Lên Trời Lc 1,39-56 ĐỜI TÔI LÀ LỜI CA NGỢI “Thần trí tôi hớn hở vui mừng vì Thiên Chúa, Đấng Cứu độ tôi.” (Lc 1,47) Suy niệm: Lời ca ngợi Thiên Chúa của Mẹ Ma-ri-a cũng như của bà Ê-li-sa-bét là những lời phát xuất từ kinh nghiệm...

x