Suy niệm lời Chúa

07/09/17 THỨ NĂM ĐẦU THÁNG TUẦN 22 TN

07/09/17 THỨ NĂM ĐẦU THÁNG TUẦN 22 TN

07/09/17 THỨ NĂM ĐẦU THÁNG TUẦN 22 TN Lc 5,1-11 DỰA VÀO LỜI THẦY “Thưa Thầy, chúng tôi đã vất vả suốt đêm mà không bắt được gì cả. Nhưng dựa vào lời Thầy, tôi sẽ thả lưới.” (Lc 5,5) Suy niệm: “Không thầy đố mày làm nên.” Phê-rô rất ý thức sự thật này qua lời tuyên bố...
06/09/17 THỨ TƯ ĐẦU THÁNG TUẦN 22 TN

06/09/17 THỨ TƯ ĐẦU THÁNG TUẦN 22 TN

06/09/17 THỨ TƯ ĐẦU THÁNG TUẦN 22 TN Lc 4,38-44 CẦU NGUYỆN VÀ RAO GIẢNG “Tôi còn phải loan báo Tin Mừng Nước Thiên Chúa cho các thành khác nữa, vì tôi được sai đi cốt để làm việc đó.” (Lc 4,43) Suy niệm: Dân chúng mộ mến Đức Giê-su vì Ngài làm cho họ biết bao điều tốt...
Tiếp tục rao giảng Tin Mừng.

Tiếp tục rao giảng Tin Mừng.

Tiếp tục rao giảng Tin Mừng. 06/09 – Thứ tư tuần 22 thường niên. "Ta còn phải rao giảng Tin Mừng cho các thành khác, bởi chính vì thế mà Ta đã được sai đến". Lời Chúa: Lc 4, 38-44 Khi ấy, Chúa Giêsu chỗi dậy ra khỏi hội đường, Người đến nhà Simon. Nhạc mẫu ông Simon...
05/09/17  THỨ BA TUẦN 22 TN

05/09/17 THỨ BA TUẦN 22 TN

05/09/17 THỨ BA TUẦN 22 TN Lc 4,31-37 SỨC MẠNH LỜI CHÚA Người ta bỡ ngỡ về giáo lý của Người, vì lời giảng dạy của Người có uy quyền. (Lc 4,31) Suy niệm: Nhiều người thán phục về những lời giảng dạy đầy uy quyền của Chúa Giê-su. Nhưng quyền uy đó không đến từ chiêu...
Trang 10 trên 21« First...89101112...20...Last »

x