Suy niệm lời Chúa

14.08.2017

14.08.2017

14.08.2017 THỨ HAI TUẦN 19 TN Thánh Mac-xi-mi-li-a-nô Ma-ri-a Kôn-bê, linh mục, tử đạo Mt 17,22-27 LỜI VÀ QUYỀN NĂNG “Nhưng để khỏi làm gai mắt họ, anh ra biển thả câu; con cá nào câu được trước hết, thì bắt lấy, mở miệng nó ra: anh sẽ thấy môït đồng tiền bốn quan…...
13.08.2017

13.08.2017

13.08.2017 CHÚA NHẬT TUẦN 19 TN – A Mt 14,22-33 NIỀM TIN THẮNG LO SỢ Đức Giê-su bảo các ông: “Cứ yên tâm, chính Thầy đây, đừng sợ!” (Mt 14, 27) Suy niệm: Sợ hãi là tâm trạng thường tình khi ta đứng trước những hiểm nguy, những mối đe dọa nghiêm trọng. Không ít những...
12.08.2017

12.08.2017

12.08.2017 THỨ BẢY TUẦN 18 TN Thánh Gio-an-na Phan-xi-ca Săng-tan, nữ tu Mt 17,14-20 BÓ TAY VÌ YẾU LÒNG TIN “Ôi thế hệ cứng lòng không chịu tin và gian tà! Tôi còn phải ở với các người tới bao giờ, còn phải chịu đựng các người tới bao giờ nữa?” (Mt 17,17) Suy niệm:...

x