Suy niệm lời Chúa

06.08.2017 CHÚA NHẬT TUẦN 18 TN – A

06.08.2017 CHÚA NHẬT TUẦN 18 TN – A

06.08.2017 CHÚA NHẬT TUẦN 18 TN – A CHÚA HIỂN DUNG Mt 17,1-9 VÂNG PHỤC ĐỂ ĐƯỢC BIẾN ĐỔI “Các ngươi hãy vâng nghe lời Người.” (Mt 17,5) Suy niệm: Khi Chúa Giê-su loan báo Người sẽ bị bắt và bị giết chết, các môn đệ không thể chấp nhận Thầy mình phải chịu số phận thảm...
05.08.2017 THỨ BẢY ĐẦU THÁNG TUẦN 17 TN

05.08.2017 THỨ BẢY ĐẦU THÁNG TUẦN 17 TN

05.08.2017 THỨ BẢY ĐẦU THÁNG TUẦN 17 TN Cung hiến thánh đường Đức Ma-ri-a Mt 14,1-12 TRẢ GIÁ CHO SỰ THẬT Nhà vua lấy làm buồn, nhưng vì đã trót thề, lại thề trước khách dự tiệc, nên truyền lệnh ban cho cô. Vua sai người vào ngục chặt đầu Gio-an. (Mt 14,9-10) Suy niệm:...
04.08.2017 THỨ SÁU ĐẦU THÁNG TUẦN 17 TN

04.08.2017 THỨ SÁU ĐẦU THÁNG TUẦN 17 TN

04.08.2017 THỨ SÁU ĐẦU THÁNG TUẦN 17 TN Thánh Gio-an Ma-ri-a Vi-a-nê, linh mục Mt 13,54-58 VƯỢT QUA ĐỂ BIẾT RÕ “Ông không phải là con bác thợ mộc sao? Mẹ của ông không phải là bà Ma-ri-a; anh em của ông không phải là các ông Gia-cô-bê, Giô-xếp, Si-mon và Giu-đa sao?...
Trang 20 trên 21« First...10...1718192021

x