Suy niệm lời Chúa

22/09/17 THỨ SÁU TUẦN 24 TN

22/09/17 THỨ SÁU TUẦN 24 TN

22/09/17 THỨ SÁU TUẦN 24 TN Lc 8,1-3 CÙNG ĐI VỚI CHÚA Đức Giê-su rảo qua các thành phố, làng mạc, rao giảng và loan báo Tin Mừng Nước Thiên Chúa. Cùng đi với Người, có Nhóm Mời Hai và mấy người phụ nữ đã được Người trừ quỷ và chữa bệnh. (Lc 8,1-2) Suy niệm: Đồng hành...
21/09/17  THỨ NĂM TUẦN 24 TN

21/09/17 THỨ NĂM TUẦN 24 TN

21/09/17 THỨ NĂM TUẦN 24 TN Th. Mát-thêu, tông đồ Mt 9,9-13 KÊU GỌI NGƯỜI TỘI LỖI “Tôi không đến để kêu gọi người công chính, mà để kêu gọi người tội lỗi.” (Mt 9,13) Suy niệm: Trước mắt Thiên Chúa không ai dám cho mình là công chính, sạch mọi lỗi lầm. Vì thế, điều ta...
20/09/17  THỨ TƯ TUẦN 24 TN

20/09/17 THỨ TƯ TUẦN 24 TN

20/09/17 THỨ TƯ TUẦN 24 TN Th. An-rê Kim và các bạn tử đạo Lc 7,31-35 ĐÂU CHỈ LÀ CHUYỆN TRẺ CON! “Tôi phải ví thế hệ với ai? Họ giống ai? Họ giống lũ trẻ ngồi ngoài chợ gọi nhau mà nói: Tụi tôi thổi sáo cho các anh mà các anh không nhảy múa; tụi tôi hát bài đưa đám mà...
Trang 5 trên 21« First...34567...1020...Last »

x