Tin tức

VĂN PHÒNG ĐÓNG CỬA

Văn phòng Giáo Xứ sẽ đóng cửa sau Thánh Lễ 8:30am sáng, thứ Hai ngày 28 tháng 5, 2018 nhân dịp ngày lễ Các Chiến Sĩ Trận Vong. Văn phòng sẽ mở cửa vào ngày kế tiếp. Xin cảm ơn.

Các bậc ân nhân trong năm 2018

May Thanh Canh Pham $2,000 Teresa Le Nguyen $1,400 Edward Luong $500 Dzung Nguyen $500 Thao/Luan Nguyen $300 Nhan Chi Pham $200 Tho Nguyen $200 Day Van Nguyen $3,000 Binh Pham/ Thanh H Nguyen $100 Na Pham $100 Ô/B Tran An $100 Liem Luu $300 Trinh Thi Nguyen $100 Hai...

MUA VÉ SỐ ỦNG HỘ GIÁO XỨ

Giáo Xứ sẽ bắt đầu bán các vé số để gây quỹ cho Giáo Xứ. Giá mỗi vé là 5 dollars, nếu mua 5 vé thì chỉ trả tiền cho 4 vé là 20 dollars. Xổ số sẽ vào ngày 19 tháng 8, 2018 lúc 3 giờ chiều. - Giải Độc Đắc: 1 Xe Toyota Camry, Trị Giá $25,000 - Giải Nhất: $3,000 - Giải...

RỬA TỘI TIẾNG VIỆT – THÁNG 6

Giáo Xứ sẽ có Bí Tích Rửa Tội cho các em nhỏ vào lúc 2:00pm Chúa Nhật ngày 10 tháng 6, 2018. Lớp hướng dẫn cho Cha Mẹ và người Đỡ Đầu sẽ vào ngày thứ Ba 22 tháng 5, 2018 lúc 7pm tối. Xin qúy Cha Mẹ đến đúng giờ. Xin cảm...

CÁC CHA ÐI TĨNH TÂM

Các Linh Mục sẽ đi tĩnh tâm từ thứ Hai ngày 4, tháng 6 đến thứ Sáu ngày 8 tháng 6, 2018. Nếu quý vị cần hẹn gặp các Cha, xin liên lạc đến văn phòng để lấy hẹn vào tuần kế tiếp. Xin Cộng Đoàn thêm lời cầu nguyện cho các...

x