Giáo Xứ đã bắt đầu ghi danh cho năm học mới 2018- 2019.

Lịch ghi danh Giáo Lý và Việt Ngữ như sau:
  • Thứ Bảy, ngày 4/8/2018 - 5:00pm đến 8:00pm
  • Chúa Nhật, ngày 5/8/2018 - sáng: 8:00am đến 12:00pm chiều: 4:30pm đến 7:30pm
Lịch ghi danh Thiếu Nhi Thánh Thể như sau:
  • Thứ Bảy, ngày 18/8/2018 - 2:00pm đến 6:00pm
  • Chúa Nhật, ngày 19/8/2018 - 8:00am đến 12:00pm
  • Thứ Bảy, ngày 25/8/2018 - 2:00pm đến 6:00pm
Xin liên lạc với các trưởng ban trên trang bìa thông tin để biết thêm chi tiết. Xin cảm ơn.

x