Legio Mariae

Legio Mariae

Praesidium Đức Mẹ La Vang.

Người Phụ trách = Trưởng Phaolô. M. NGUYEN NGOC THANH .
Email thanhtp0309@gmail.com – Điện thoại = 714-837-1807.

 SINH HỌAT CỦA PRAESIDIUM

*- Hội viên Hoạt Động = 11, Tán Trợ = 97, Tập Sự = 00, Nghĩa Sĩ = 05, Tổng Số = 113 người.

*- Hoạt động họp lúc 4:30 PM mội thứ bảy. Tán Trợ họp lúc 09:40 AM mội Chúa nhật đầu tháng

*- Giới Trẻ họp chung mỗi ba tháng một lần (tháng ba, sáu, chín, mười hai

-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-

*- Lạy Nữ Vương là Mẹ Con. Toàn thân con thuộc về Mẹ Mọi sự của con là của Mẹ

LỊCH SINH HỌAT THÁNG 12 NĂM 2016

 Trời Cao Hãy Dỗ Sương Xuống, Và Ngàn Mây Hãy Mưa Đấng Chuộc Tôi. 

 CHÚA SẼ ĐẾN, HÃY SẴN SÀNG 

 Chúng ta đã đi vào tuần thứ nhất Mùa Vọng, cũng bắt đầu một năm Phụng Vụ mới.cũng như một năm của đất trời mới của các mùa trong một năm. Mùa Vọng đến là mùa trông đợi. Chúng ta đã trông dợi Đấng Cứu Thế đếc cách đây hơn hai ngàn năm. Đấng Mêsia đến giữa một đêm Đông gía lạnh. Con người dã khước từ đón nhận con Thiên Chúa xuống thế làm người để cưu chuộc nhân lọai.Ngày nay chúng ta trông đợi Đức Giêsu đến. Ngài đến trong Vinh Quang của Đức Chúa Cha và Đức Chúa Thánh Thần để phán xét kẻ Sống và kẻ Chết.Nhưng chúng ta có biết ngày Chúa đến hay không ? Vậy hãy TĨNH THỨC và chờ Chúa dến.Hãy dọn mình kẻo khi Chúa đến thì chúng ta sẽ không còn được Ơn cứu độ của Ngài. Đó la hãy SẴN SÀNG, và an tâm chờ Chúa đến. 

 LỊCH SINH HỌAT THÁNG 12/2016

 1-) Họp Ngành Hoạt động lúc 4:30 pm ngày 03/12/16 tại Phòng số 3.

2-) Đại hội Thường niên 2016 của Curia ngày 04/12/16 tại TT/CG lúc 09:00-2:00 pm.(Chú ý Hội viên mặc đồng phục,mang phù hiệu Legio Mariae.

3-) Praesidium Đức Mẹ La Vang phụ tách Học, Hỏi Thủ bản số lề 485, trang 311. Chủ đề “VIỆC TÔNG ĐỒ VU VƠ, KHÔNG CÓ GÍA TRỊ” lúc 7:00 ngày 16/12/16..

4-) Họp chung ba ngành lúc 09 giờ 40 ngày 18/12/2016 tại phòng 003 (Hội trường) để nghe phúc trình tổng kết sinh hoạt năm 2016
 

                Mừng Chúa Giáng Sinh 2016. Legio Mariae Giáo Xứ Đức Mẹ La Vang Trân trọng kính chúc :
Quý Cha 
Chánh Xứ, Cha Phó Hội Đồng Giáo Xú, Các Ban Ngành Đoàn Thể Cộng Đòa Dân Chúa Giáo Xứ Đức Mẹ La Vang Một Mùa Giáng Sinh Tràn Dầy Hồng Ân Của Chúa Giêsu Hài Đồng, và Một Năm Mới 2017 Nhiều Sức Khòe và Hạnh Phúc

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

                                   

BẢNG TỔNG KẾT SINH HOẠT Legio Mariae Gíao Xứ Đức Mẹ La Vang Kể từ 20-12-15 đến 23-12-16 

 LEGIO MARIAE Curia Nữ Vương Hòa Bình= Giáo Phận Orange, San Bernadino, Los Angeles BẢN PHÚC TRÌNH SỐ 8 Lạy Mẹ Maria

 Kính thưa Cha Linh Giám , Hội đòng Curia, Quý Anh chị Uy viên các Praesida. Hôm nay Praesidium Đức Mẹ La Vang (Santa Ana) được chỉ định phúc trình từ ngày 18 tháng 12 năm 2015 đến ngàý 18 tháng 12 năm 2016.Praesidium Đức Mẹ La Vang thành lập ngày 21/10/2007.

 THANH PHẦN CÁC UY VIÊN 1-) Linh Mục Ling Giám Giuse NGUYỄN VĂN LUÂN = Chánh xứ Giáo Đứ La Vang 2-) Trưởng A.Phaolo.M. NGUYEN-N-THANH = Nhiệm kỳ 2/4, kể từ 1016-10/19. 3-) Phó A. Giuse NGUYEN HỮU THỊNH = Nhiệm ký 1/1, kể từ 10/16-10/19. 4-) Thư ký:Chị Maria NGUYEN KIM LOAN = Nhiệm kỳ 2/2, kể từ 10/16-10/19. 5-) Thủ quỹ: Chị Maria LE KIM THƠM = Nhiệm kỳ 2/2, kể từ 10/16-10/19.

 SINH HOẠT CỦA PRAESIDIUM SỐ HỘI VIÊN = a)- Hoạt động = 16 (Nghĩa Sĩ=05); b)- Tán Trợ = 97.Tổng số = 113. *- Hoạt động họp lúc 4 giờ 30 pm, mỗi thứ bảy. Tỷ lệ =85%. Tán Trợ họp lúc 9 giò 40 am chúa nhật đầu tháng. Tỷ lệ = 60%. Giới Trẻ ba tháng họp chung (ba,sáu,chín,và mừơihai Tỷ lệ = 46%.

 CÔNG TÁC và VIỆC ĐẠO ĐỨC 

* Thăm gia đình họi viên, gia đình tân tòng : 194 giờ * Thăm gia đình khô khan,bất hòa:106 *Viếng xác đọc kinh cầu nguyẹn, an ủi tang gia:295 * Tham dự Thánh lễ an tang,tiễn đưa:253 *Thăm bệnh nhân tư gia, bệnh viện,viện DL: 326 * Thăm gia đình Tôn giáo bạn: 110 *Nấu ăn cho người Vô Gia Cư : 587 * Cầu nguyện và bảo vệ sự sống trưóc các Trung tâm phá thai : 42 *Làm công tác cộng đồng, cộng đòan, giáo xứ 1847 *Chở hội viên đi họp, đi công tác: 187 *Kiệu Mình Thánh Chúa cho bện nhân VDL,bệnh viên, tư gia : 209

CÁC CÔNG TÁC KHÁC : Tổ chức đi viếng Đức Mẹ ỏ Long Beach ngày 13 hăng tháng : 07 lần. + Tổ chức tham dự giờ chầu Thánh Thể mỗi thứ sáu đầu tháng do Legio Mariae phụ trách:14lần +Làm Bó Hoa Thiêng Liêng dâng kính Đức Mẹ tháng 05/16 và 10/16 : 02 lần *Cung nghinh Đức Mẹ Fatima về tư gia hội viên kết hợp thăm hỏi, cầu nguyện : 01 lần KẾT QỦA THU HỌACH : Đang giúp cho ba người tại Home Care tìm hiểu Giáo lý để đưọc lãnh Bí tích vào Lễ Phũc sinh 2017.*+ Mời Cha xức dầu và Giải tội cho 05 bệnh nhân tại Home Care trong năm 2016. TỔNG SỐ GIÒ CÔNG TÁC : 4156 giờQuỹ hiện có : $ 197.00 . ĐẠI HỘI LỄ TIẾT : – Hằng năm các quân binh tham dự Đại hội Acies được 92 %. Hằng tháng xin lễ cầu cho hội viên dã qua đời, và hội viên còn sống. Tháng 11, xin lễ cách riêng cho các Hội viên đã qua đời. Kính xin Cha Lnh Giám, Hội đồng Curia, các Anh chị Ũy viên thêm lời cầu nguyệ cho Praesidium Đức Mẹ La Vang chúng con thêm lòng nhiệt thánh và thẳng tiến hơn trong công tác tông dồ dưới lá cờ Đức Maria./. Santa Ana, ngày 18 tháng 12 năm 2016

Kiến thị Cha Linh Giám Linh Mục
Giuse NGUYễN VĂN LUÂN
(Đã ký) 
TM. Praesidium Đức Mẹ La Vang Trưởng
Phaolo. M.NGUYEN-N-THANH
(Đã ký) 

——————————————————————————————
– EMMANUEL –
THIÊN CHÚA Ở GIỮA CHÚNG TA”
Vinh Danh Thiên Chúa Trên Các Tầng Trời Bình An Dưới Thế Cho Người Thiện Tâm

Thiên Chúa đã nhập thể và đã làm người và ở giữa chúng ta. Chúng ta vô cùng tạ ơn Thiên Chúa đã ban”Hồng Ân Tuyệt Diệu” . Đó là món qùa Ngôi “Lời Nhập Thể, là Đấng CứuThế .Mừng Ngội Hai xuống thế làm người là sự kiện vô cùng trọng đại trong cuộc sống của chúng ta.Đã trên 2000 ngàn năm, chúng ta đã suy nghĩ gì về Mầu Nhiệm Cực Thánh nầy chưa Tại sao Đức Giêsu phải xuống thế làm người ? Vì tội Tổ tông và tội riêng ta.Tâm tình trước hết khi mừng lễ Giáng Sinh là chúng ta phải hết lòng cảm tạThiên Chúa yêu thương chúng ta vô hạn, nên đã ban Con Một Ngài để cứu chuộc chúng ta.Đồng thời chúng ta hãy sống xứng đáng với qùa tặng vô cùng quý gía mà Chúa đã ban cho chúng ta, và cách sống màThiên Chúa ưa thích nhất, hài lòng nhất la chúng ta HÃY YÊU THƯƠNG NHAU :Đêm nay, đêm Cữc Thánh. Toàn thể Nhân Lọai hãy Reo Mừng lên, vì Đấng Thiên Sai đã xuống Thế làm người.và Ở Giữa Chúng ta.Lạy Chúa Giêsu Hài Đồng xin hãy Ngự Trị trong lòng mỗi Hội viên Legio Mariae và Gia đình chúng ta. Xin cho cả Thế Giới hãy biết rõ Đấng Thiên Sai đã xuống Thế và đã Cứu thoát chung` ta khỏi mọi tội lỗi, và Thiên Chúa dã ban nhiều ơn lành. Chúng con thờ lạy Hài Đồng Giêsu,xin cho que hương VN được nhều Ơn Lành của Chúa Giêsu Hài Đồng , để mọi người dân Việt được cơm no áo mặc, va thoát ách nô lệ giặc thù. Đất nước Hoa kỳ mà ngưòi Việt chúng con đang sinh sống được thoát mọi sự khốn khó của lũ ma khủng bố, để mọi người được hưỏng Ơn lành mà sống xây đựng quôc gia nầy thêm Hưng Thịnh và Hạnh Phúc. Chúng con cũng xin Ơn Thánh nhiệm mầu của đêm cực thánh nầy, để cho Giáo Xứ Đức Mẹ La Vang với các Linh Mục chủ chăn tràn đầy Ơn Thánh,cộng đòan dân Chúa, biết đòan kết yêu thương nhau hơn, để xây dựng một Giáo xứ của người VN ngàymột thăng tiến hon, và cách riêng những quân binh Legio Mariae của Giáo xứ được Ơn Thánh của Chúa Giêsu Hài Đồng và tình yêu bao la của con thảo với MẸ MARIA, để thẳng tiến hơn dưới lá cờ Đức Maria..                             

IMG_0003IMG_0001IMG_0002IMG_0004IMG_0005IMG_0002

Lịch Sinh hoạt tháng 11/2016

30602956841_829814b5c9_z (1)

Các Hội viên Tuyên hứa rước Cha Chủ tế và Thánh Gía nến cao lên bàn thò.30602954911_e31bf5b3fe_z

Cắc Hội viên Tuyên hứa với Cha chủ tế (Linh Giám) để xin gia nhập Legio Mariae30057159563_82bed6779d_z30654341856_a292f846fc_z

Mừng kỷ niệm chín (09) năm ngày thành lập (2007-2016) và 14 Hội viên mới Tuyên hứa ngày 30/10/16

o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o

Thứ sáu, ngày 30 tháng 09 năm 2016

   ” CHÚA KHÔNG CHỌN NHỮNG NGƯỜi CÓ KHẢ NĂNG,

NHƯNG NGÀI BAN KHẢ NĂNG CHO NHỮNG NGƯỜI NGÀI CHỌN “

KẾt QỦA BẦU UỶ VIÊN PRAESIDIUM ĐỨC MẸ LA VANG ( Nhiệm kỳ 2016-2019)

 1-)- Trưởng = Anh Phaolô.M. NGUYEN NGOC THANH = Nhiệm kỳ 2, Năm thứ 4(10/16 – 10/19)

2-)- Phó Anh Giuse NGUYEN HỮU THỊNH = Nhiệm kỳ 1, năm thứ 1 (10/16 – 10/19)  

3-)- Thư ký Chị Maria NGUYEN KIM LOAN = Nhiệm kỳ 2, năm thứ 2 (10/16 – 10/19)

4-)- Thủ Quỹ Chị Maria LE KIM THƠM = Nhiệm kỳ 2, năm thứ 2 (10/16 – 10/19) 

Xin Chúa và Đức Mẹ La Vang gìn giữ và ban Ơn sức khoẻ cho các Anh Chị vừa được Hội Viên Hoạt Động bầu lại Nhiệm kỳ 2016-2019, để các Anh Chị chu toàn bổn phận dưới lá cờ Đức Maria.

————————————————————————————————————————————————————-                                      Lịch Sinh Họat của Praesidium ĐỨC MẸ LA VANG tiếp theo tháng 10/16

+* Theo Chưong trình sinh hoạt chung của Hội viên Họat động và Tán Trợ vào sáng ngày Chùa nhật 09/10/16

Nhân dịp Kỷ niệm Chín (09) năm ngày thành lập Praesidium Đức Mẹ La Vang (21/10./07-21/10/16

Để xin phép Cha chánh xứ (Linh Giám) được tổ chức LỄ TUYÊN HỨA và Mùng KỶ NIỆM CHÍN (09) năm ngày thành Lập Praesidium Đức Mẹ La Vang.

1-)  Xin Tĩnh  Tâm và tập Nghi Thức TUYÊN HỨA
– Tĩnh Tâm mời Cha Phó tử 03:00PM – 3:30PM ngày 22/10/16
– Tập Nghi Thức Tuyên Hứa ,Anh Trưởng phụ trách từ 03:40 đến 04:00 pm  cùng ngày 22/10/16 trong nhà thờ.

2-) Thánh Lễ Tạ On và cầu bình an cho HỘi viên còn sống cũng như Hội viên đã qua đời,. Đồng thời tổ chức TUYÊN HỨA cho 14 Hội viên Tập sự sẽ diễn ra vào lúc 08:30 sáng ngày Chúa nhật 30/10/2016 . Sau Thánh Lễ là Tiệc Mừng tại hội trường phòng số 002 và 003.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

THÁNG 11 CẦU CHO CÁC LINH HỒN

Legio Mariae Giáo Xứ Đúc Mẹ La Vang, xin lễ cầu cho các Linh hồn Hội đã qua đời

1- Linh hồn Giuse ĐĨNH.

2- Linh hồn Maria NHỜI.

3- Linh hồn Maria SƠN

4- Linh hồn Maria NGUYỆT.

3- Linh hồn Maria HIỀN

6- Linh hồn Giuse THỊNH.

7- Linh hồn Maria NHẬT

8- Linh hồn Phêrô TÍA.

9- Linh hồn Phaolo TƯ.

10-Linh hồn Ana ỨC

11-Linh hồn Maria LOAN

12-Linh hồn Têrêsa NGHĨA.

13-Linh hồn Maria SÁU

14-Linh hồn Giuse LÂM

15-Linh hồn Phêrô TRUNG

16-Linh hồn Phero NGÃI

17-Linh hồn Elizabet PHƯỚC .

Lạy Chúa xin cho các Linh hồn Hội viên Lego Mariae được nghỉ yên Muôn đới, Và cho ánh sáng ngàn thu chiếu soi trên các linh hồn ấy”

———————————————————————————————————–

 

x