KHẤN CHO CÁC HIỀN PHỤ

Giáo Xứ sẽ có đợt khấn đặc biệt cho các Hiền Phụ trong suốt tháng 6 này. Nhân dịp ngày Lễ của những người Cha, Xin Cộng Đoàn lấy bao thơ khấn tại cuối nhà thờ để cùng cầu nguyện cho những người Cha còn sống, cũng như đã qua đời. Xin cảm ơn.

x