Lịch Trình Ghi Danh Năm Học 2017 – 2018

Lịch Trình Ghi Danh Năm Học 2017 – 2018 Giáo Lý:
  • Ngày 12 tháng 8 năm 2017: Vào lúc 2:00PM – 6:00PM tại Phòng số 1
  • Ngày 27 tháng 8 năm 2017: Vào lúc 8:00AM-12:00PM Ngoài nhà thờ.
  • Ngày 9 tháng 9 năm 2017: Vào lúc 2:00PM – 6:00PM Phòng số 1
  • Ngày 10 tháng 9 năm 2017: Vào lúc 8:30AM-12:00PM Ngoài nhà thờ.
Việt Ngữ:
  • Ngày 12 tháng 8 năm 2017: Vào lúc 2:00PM – 6:00PM Phòng số 1
Chương trình Giáo Lý Dự Tòng: Xin quý vị liên lạc trực tiếp với văn phòng Sr. Tin Nguyễn để được giúp đỡ về việc ghi danh Giáo Lý Dự Tòng người lớn. Xin cám ơn.

x