Lịch trình mùa chay và tuần thánh 2018

LỊCH TRÌNH MÙA CHAY


Ði Đàng Thánh Giá (7:45AM)

Thứ Sáu 23/2 – 23/3

Ngắm Ðứng (5:30pm-7:00pm)

Thứ Tư 8/3 – 12/4

Giải Tội Mùa Chay

Thứ Hai12/3/2018 lúc 7:00-9:00PM 3 Thứ Tiếng

Diễn Nguyện Cuộc Thương Khó Chúa Giêsu

Thứ Sáu 23/3/2018 – 7:00pm Tiếng AnhLỊCH TRÌNH TUẦN THÁNH


**Không có lễ 4:30 PM và 6:30 PM, thay vào là lễ tiếng Việt lúc 5:00 PM


Chúa Nhật Lễ Lá 25/3/18:

6 giờ 30 sáng –Thánh Lễ Tiếng Việt

8 giờ 30 sáng –Thánh Lễ Tiếng Việt

10 giờ 30 sáng –Thánh Lễ Tiếng Việt

12 giờ 15 trưa – Rước Kiệu

4:30 PM chiều –Thánh Lễ tiếng Anh

6 giờ 30 chiều –Thánh Lễ Tiếng Việt


Thứ Hai & Thứ Ba Tuần Thánh: 26/3/2018 & 27/3/2018

8 giờ 30 sáng – Thánh Lễ


Thứ Tư Tuần Thánh 28/3/2018

8 giờ 30 sáng – Thánh Lễ

5 giờ 30 chiều – Ngắm Ðứng Thứ Năm


Tuần Thánh 29/3/2018

8 giờ 30 sáng – Kinh Phụng Vụ Ban Sáng Tiếng Việt trong Nhà Thờ

6 giờ chiều – Thánh Lễ Tiệc Ly 3 thứ tiếng

7 giờ tối đến 12 giờ khuya – Các Giờ Chầu Thánh Thể


Thứ Sáu Tuần Thánh 30/3/2018

8 giờ 30 sáng – Kinh Phụng Vụ Ban Sáng Tiếng Việt trong Nhà Thờ

3 giờ chiều – Suy Tôn Lòng Chúa Thương Xót và đi Ðàng Thánh Giá

5 giờ chiều – Tưởng Niệm Cuộc Thương Khó Chúa Giêsu

7 giờ tối – Ngắm Đứng (trong Hội trường)

9 giờ tối – Tháo Đanh Chúa Giêsu (trong Nhà Thờ)


Thứ Bảy Tuần Thánh 31/3/2018

8 giờ sáng – Kinh Phụng Vụ Ban Sáng Tiếng Việt trong Nhà Thờ

5 giờ chiều – Thánh Lễ Vọng Phục Sinh Tiếng Anh và Tiếng Mễ

8 giờ tối – Thánh Lễ Vọng Phục Sinh Tiếng Việt


Chúa Nhật Lễ Phục Sinh 1/4/2018

6 giờ 30 sáng – Thánh Lễ Tiếng Việt

8 giờ 30 sáng – Thánh Lễ Tiếng Việt trong Nhà Thờ và Hội Trường

10 giờ 30 sáng – Thánh Lễ Tiếng Việt trong Nhà Thờ và Hội Trường

5 giờ chiều—Thánh Lễ Tiếng Việt**Không có lễ 4:30PM và 6:30PM, thay vào là lễ tiếng Việt lúc 5:00PM

x