Download mẫu đơn & giấy tờ

Danh sách các đơn yêu cầu, hướng dẫn cách viết đơn, thủ tục . Đám cưới: Đám tang: Gia nhập vào giáo xứ Đức Mẹ La Vang: Xin mượn phòng ốc / trang thiết bị:  Click here to download English Confirmation & English RCIA Program 2016 - 2017  Click here to download Attached is the Altar Server Schedule (June 2017)  Click here to download

x