Đôi Lời từ Cha Chánh Xứ

Chúa Nhật Lễ Lá, ngày 25 tháng 3, 2018
 
Quí Ông Bà và Anh Chị Em thân mến!
 
Hôm nay Chúa Nhật Lễ Lá bắt đầu Tuần Thánh. Ngày mai thứ Hai tại Nhà thờ Chánh Toà sẽ có Thánh Lễ Truyền Dầu lúc 5:30pm. Ðây là một Thánh Lễ qui tụ đông đảo các Ðức Giám Mục, quí Cha, quí Tu Sĩ Nam Nữ và giáo dân trong giáo phận Orange. Ðức Cha Kevin Vann sẽ làm phép ba thứ dầu trong thánh lễ đặc biệt này. Dầu Thánh, Dầu Dự Tòng và Dầu Bệnh Nhân. Tuần này chúng ta cũng có ba ngày trọng đại gọi là Tam Nhật Thánh. Thứ Năm Lễ Tiệc Ly lúc 6pm chiều, kỷ niệm việc Chúa Giêsu lập Phép Thánh Thể và Bí Tích Truyền Chức Thánh. Thứ Sáu đi đàng thánh giá 3 ngôn ngữ lúc 3 giờ chiều, lúc 5pm chiều Nghi Thức Hôn Thánh Giá và Rước Lễ. Thứ Bảy Ðại Lễ Vọng Phục Sinh lúc 8 giờ tối, mừng Chúa Sống Lại và Rửa Tội cho các anh chị em Tuyển Nhân. Xin kính mời quí ông bà anh chị em đến để chúng ta cùng tham dự những nghi thứ phụng vụ đặc biệt rất là ý nghĩa và thánh thiện trên.

 

List of bulletins 2018

February
January
2017
2016
2015

x