Đôi Lời từ Cha Chánh Xứ

Chúa Nhật, ngày 22 tháng 7, 2018

Quý Ông Bà Anh Chị Em thân mến!

Trước hết con xin chân thành cám ơn Ông Chủ Tịch Ban Chấp Hành, quý đoàn thể, ban nghành quý ông bà anh chị em đã chúc mừng con nhân dịp mừng sinh nhật. Đức Cha Thành cũng cám ơn quý ông bà anh chị em đã đóng góp cho qũy xây Linh Đài Đức Mẹ La Vang tại nhà thờ Chính Toà. Ngài mong rằng chúng ta tiếp tục đóng góp các quảng đại cho công trình tuyệt vời này. Xin qúy ông bà anh chị em có thể đóng góp trả góp trong vòng 3 năm. Toà giám mục sẽ gởi giấy khai thuế cho qúy ông bà và anh chị em. Giáo xứ chúng ta vẫn còn bán Garage Sale cho tới ngày 30 tháng 7, 2018. Xin qúy ông bà và anh chị em tiếp tục hưởng ứng việc gây qũy này. Nguyện xin Chúa Kitô linh mục đời đời, qua lời chuyển cầu của Ðức Mẹ La Vang trả công bội hậu và ban tràn đầy ân sủng trên toàn thể quý vị. Xin quý vị tiếp tục cầu nguyện cho con luôn hăng say phục vụ Chúa và Giáo Hội như lòng Chúa mong ước.

List of bulletins 2018

July
June
May
April
March
February
January

2017
2016
2015

x