Đôi Lời từ Cha Chánh Xứ

Chúa Nhật ngày 25 tháng 6, 2017

Quý Ông Bà Anh Chị Em thân mến!

Chúng ta bắt đầu vào Mùa Hè nắng ấm Cali. Nhiều gia đình chúng ta có đi nghỉ hè xa, mong rằng chúng ta cũng tiếp tục đem các con em chúng ta tham dự thánh lễ hằng tuần. Giáo Xứ chúng ta vẫn còn cần sự giúp đỡ đóng góp quảng đại của quý ông bà anh chị em cho việc xây toà nhà Đức Tin và Đài Đức Mẹ La Vang trong năm 2018. Những anh chị em nào mà hứa chưa cho đóng, xin quý vị vui lòng hoàn tất việc hứa. Những anh chị em nào chưa có đóng góp xin quí vị chúng ta cố gắng đóng mỗi gia đình $500 dollars để chúng ta có thể khởi công sớm. Kính chúc quý ông bà và anh chị em Mùa Hè vui tươi và thoải mái!

Linh Mục Chánh Xứ Giuse Nguyễn Văn Luân. 

 

List of bulletins 2017

June
May
April 
March 
February 
January
2016
2015

x