Đôi Lời từ Cha Chánh Xứ

Chúa Nhật ngày 19, tháng 8, 2018

Quý Ông Bà Anh Chị Em thân mến!

Ngày mai thứ Hai, 20 tháng 8, 2018 Giáo Xứ chúng ta kỷ niệm 12 năm ngày Thánh Hiến Nhà Thờ Ðức Mẹ La Vang. Ðây là dịp Giáo Xứ chúng ta cảm tạ Hồng Ân Thiên Chúa đã chúc lành cho Giáo Xứ chúng ta trong suốt 12 năm qua. Kế đến Giáo Xứ xin chân thành cảm ơn Quý Cha Chánh Xứ, Giám Quản, Quý Cha Phó, Quý Thầy Sáu, Quý Sơ, Quý Ban Chấp Hành, Ðoàn Thể, Quý Ban Ngành, Quý Phong Trào, Quý Ân Nhân đã hy sinh đóng góp công sức cho Giáo Xứ Ðức Mẹ La Vang trong suốt 12 năm qua. Hôm nay ngày vui Giáo Xứ, xin Quý Ông Bà Anh Chị Em mời bà con và bạn hữu đến chung vui với Giáo Xứ với những đồ ăn Việt Nam, Tây Ban Nha và Mỹ. Lúc 3pm chiều chúng ta sẽ số xố trúng độc đắc xe Camry 2018. Hy vọng rằng chúng ta nguyện xin Chúa Kitô, qua lời chuyển cầu của Ðức Mẹ La Vang ban muôn ơn lành thiêng liêng trên toàn thể quý vị!

List of bulletins 2018

August
July
June
May
April
March
February
January

2017
2016
2015

x