Đôi Lời từ Cha Chánh Xứ

Chúa Nhật Lễ Chúa Ba Ngôi, ngày 16 tháng 6, 2019.

Quý Ông Bà Anh Chị Em thân mến trong Chúa Ba Ngôi!

Hôm nay Chúa Nhật Lễ Chúa Ba Ngôi. Hôm nay cũng là ngày Hiền Phụ, cùng với Cha Timothy xin chúc mừng tới tất cả quý ông, quý anh là những người Cha trong gia đình được tràn đầy ơn Chúa trong ngày Hiền Phụ hôm nay. Phận làm con chúng ta cũng hãy yêu mến và kính trọng các người cha của chúng ta để chúng ta được sống hạnh phúc. Chiều nay Giáo Xứ chúng ta sẽ có tiệc tri ân các người Cha trong gia đình và tiễn Cha Timothy lên đường trong sứ vụ mới, kính mong quý ông bà anh chị em đến để cùng nhau cám ơn Cha Timothy Nguyễn sau 3 năm phục vụ giáo xứ Đức Mẹ La Vang. Nguyện xin Thiên Chúa Ba Ngôi ban muôn ân sủng trên toàn thể quý ông bà và anh chị em.

List of bulletins 2019

June
May
April
March
February
January

2018
2017
2016
2015

x