Đôi Lời từ Cha Chánh Xứ

Chúa Nhật, ngày 21 tháng 1, 2018

Quý Ông Bà và Anh Chị Em thân mến! Chúng ta sẽ bắt đầu gây quỹ cho Quỹ Mục Vụ 2018 vào Chúa Nhật tuần tới. Hằng năm Đức Cha Kevin Vann mời gọi các con cái trong Giáo Phận Orange để cùng với Ngài thực thi các chương trình bác ái và đào tạo Linh Mục, Giáo Lý Viên, giúp cho các Cha già hưu. Năm nay chỉ tiêu của Giáo Xứ Đức Mẹ La Vang đóng cho Giáo Phận là $67,000 dollars. Giáo Xứ xin mỗi gia đình đóng cho chương trình Quỹ Mục Vụ là $350 dollars, nếu chúng ta có khả năng chúng ta có thể đóng nhiều hơn. Tuần sau trong các Thánh Lễ chúng ta sẽ bắt đầu cỗ động cho chương trình Quỹ Mục Vụ 2018. Mong rằng quý ông bà anh chị em đóng góp quảng đại cho Giáo Phận để Đức Cha Vann có thể giúp cho các chương trình trong giáo phận trong năm 2018 này. Nguyện xin Chúa qua lời chuyển cầu của Đức Mẹ La Vang trả công và ban muôn hồng ân trên toàn thể quý vị.

Thân mến trong Chúa Kitô và Ðức Mẹ La Vang!

Linh Mục Chánh Xứ Giuse Nguyễn Văn Luân

 

List of bulletins 2018

January
2017
2016
2015

x