RỬA TỘI TRẺ EM (TỪ 7 TUỔI TRỞ XUỐNG)

Quý Cha hàng tháng cử hành Bí Tích Rửa Tội cho Trẻ Em, từ 7 tuổi trở xuống, vào ngày Chúa Nhật lúc 2:00PM, tuần thứ nhì mỗi tháng: 13/5, 10/6, 8/7, 12/8, 9/9, 14/10, 11/11, 9/12.

Nhằm lưu ý trách nhiệm và bổn phận của Cha Mẹ người Công Giáo, nên Cha Mẹ ruột và Cha Mẹ đỡ đầu phải tham dự 1 buổi học.

Buổi học được tổ chức vào ngày thứ Ba lúc 7:00PM, tuần thứ tư mỗi tháng: 24/4, 22/5, 26/6, 24/7, 28/8, 25/9, 23/10, 27/11 tại phòng 202.

Xin ghi danh tại văn phòng ít nhất trước 1 tháng, ghi rõ tên thánh, nộp giấy khai sanh, và chi phí sẽ là $50 đồng cùng một lúc.

Xin cám ơn.

x