RƯỚC LỄ LẦN ĐẦU

Các Em Xưng Tội Rước Lễ Lần Đầu sẽ có chương trình đặc biệt như sau:
1. Thứ Năm ngày 10 tháng 5, 2018 các em sẽ có nghi thức xưng tội lần đầu lúc 7:00pm giờ tối.
2. Thứ Hai ngày 14 tháng 5, 2018 các em sẽ có buổi diễn tập cho Thánh Lễ Rước Lễ lần đầu lúc 7:00pm giờ tối.
3. Thứ Bảy ngày 19 tháng 5, 2018 sẽ có Thánh Lễ cho Rước Lễ Lần Đầu lúc 6:00pm giờ chiều.

Xin hãy tiếp tục cầu nguyện cho các em để họ chuẩn bị cho Bí Tích quan trọng này trong cuộc sống của các em.

x