Sơ Mary Dietz và Dòng Notre Dame Xin Cảm Ơn Sự Quảng Đại Của Quý Vị

Kính Thưa Quý Ông Bà Anh Chị Em, Cảm ơn vì sự chào đón nồng hậu và sự đáp ứng rộng lượng đối với sứ mệnh cuối tuần qua. Tôi vui mừng khi chứng kiến sự cam kết của bạn đối với giáo xứ của bạn và sự sống động của cộng đồng ông bà anh chị em. Sự chu đáo và ơn phúc lành tôi nhận được từ cộng đồng thúc đẩy niềm tin và năng lực của tôi cho sứ mệnh này. Tôi rất biết ơn, và cùng với các Nữ Tu Dòng Notre Dame, chúng tôi sẽ giữ quý ông bà anh chị em trong lời cầu nguyện cho sự hợp tác của ta trong sứ mệnh. Thân Mến, Sơ Mary Dietz SND1 Icon-01-51

x