THIẾU NHI THÁNH THỂ

Xin quý phụ huynh lưu ý, chương trình Thiếu Nhi Thánh Thể sẽ tiếp tục sinh hoạt đến ngày bế giảng là ngày thứ Bảy ngày 16 tháng 6, 2018. Các em sẽ có buổi cấm trại vào tuần sau đó là ngày 22,23,24 tháng 6, 2018. Nếu quý vị muốn con em được tham dự, xin điền đơn và gởi lại cho các Trưởng Nhóm. Xin cảm ơn.

x