Trường Tiểu Học Công giáo St. Barbara

Trường Tiểu Học Công giáo St. Barbara đang nhận đơn ghi danh học cho Niên Khóa 2017-18. Ngày Khai giảng sẽ vào ngày 28 tháng 8 năm 2017.Chúng tôi nhận các em từ Mẫu Giáo Chuyển Tiếp (đúng 4 tuổi vào ngày1 tháng 9) đến Lớp 8.

Những lớp nổi bật trong Chương trình học: Spanish, Advanced Math, 1:1 Technology.

Đặc biệt năm nay, trường có hai Sơ Dòng Đa Minh đến từ Houston,Texas sẽ tham gia vào Ban Giảng Huấn.

Nhà trường được tân trang lại với Hệ Thống Máy lạnh và Cửa Sổ Mới cho từng lớp học.

Quý vị có thể tìm hiểu hoặc nộp đơn xin học cho các em tại trang nhà www.stbarbara.com, bấm vào chữ ADMISSIONS (Đơn ghi danh) ở bên trái màn hình, hoặc liên lạc với chúng tôi tại: St. Barbara Catholic School 5306 W. McFadden Ave, Santa Ana (góc đường Euclid & McFadden) 714 775-9477 (tiếng Anh) 714 775-9417 (tiếng Việt). Giờ làm việc trong Mùa Hè: Thứ Hai – Thứ Năm 8 – 11giờ sáng

x