Các bậc ân nhân trong năm 2019

December
 • Ton Nu Khanh Dung $3,000
 • Mindy Thi Nguyen $2,000
 • Hue & Nhi Nguyen $100
November
 • Nhi T Nguyen $1,500
 • Kristy Pham $1,000
 • Hoang Dinh & Sinh Ta $500
 • Kim Loan Huynh $500
 • Thuoc Thi Nguyen $200
 • Teresa Ngo Thi Huong $200
 • Vien Luu T Nguyen $200
 • Dinh Do $100
 • Dinh Tran $100
 • Hue & Nhi Nguyen $100
 • Hong Anh Thi Tran $100
 • Quy Thi Anna Nguyen $100
 • Mary Dang $100
 • Nguyen T Lan $100
 • Cecilia Tour $1,000
 • Anh Cao Nguyen & Daise Nguyen $500
 • Dinh Thi Xuyen & Pham Van Lan $150
 • Cong Van Nguyen $100
 • Feynman A Le & Tam T Mai $100
 • Miki Bui $300
 • Madalene Dang $200
 • Jacob Ly $100
 • Vinh Thi Le $100
 • Lang T Nguyen $100
 • Hong Anh Thi Trinh $100
 • Nhu Xuan Nguyen $500
 • Mary Vu $500
 • Nho Hoa $200
 • Hanh Hoang $200
 • Hong Anh Thi Trinh $100
 • Tam Chinh Nguyen $100
October
 • Ngoc Hue $1,000
 • Yen Hoang Pham $200
 • Micki Bui $200
 • Han Tran $500
 • Huong Pham $500
 • Richard Ho & Nhan Nguyen $500
 • Maria Sang Vo $500
 • Nga Thi Dinh $300
 • Tuan Pham & Nho Nguyen $300
 • Thu Le $200
 • David Huynh $200
 • Lang T Nguyen $100
 • Cecilia Kim Chi $100
 • Nguyen Tran Phuc Ho $100
 • Hue & Nhi Nguyen $100
 • Mary Hang Tran $100
 • Hong Anh Thi Trinh $100
 • Andy Quoc Tran $100
 • Toang Cong Nguyen $200
 • Anna Nhuong Nguyen $200
 • Thomas Huynh & Anna Nguyen $100
 • Trinh Hong Anh Thi $100
 • Feynman A Le & Tam T Mai $100
 • Nhi T Nguyen $1,500
 • Vic Thi Nguyen $300
 • Kevin Xuan Nguyen $200
 • Luu The Yen $100
 • Dinh Tran $100
 • Thi Anh Hong Trinh $100
 • Henry Hat Nguyen $100
September
 • Lam Kim Trung $5,000
 • Donna Tran $5,000
 • Nhu Xuan Nguyen $500
 • Peter Tran & Nhan Nguyen $500
 • Anh Pham & Le Pham $500
 • Lem Van Pham $350
 • Hue Hoang $200
 • Hue & Nhi Nguyen $200
 • Trinh Hong Anh Thi $100
 • Andy Quoc Tran $100
 • Vinh Thi Le $100
 • Lang Nguyen $100
 • Minh Vu & Cao Nam $100
 • Kiet Tran $3000
 • Xuan Phi $100
 • Hoang Dien Thi $100
 • Trinh Hong $100
 • Jacob Ly $100
 • Nhu Xuan Nguyen $500
 • Miki Bui $300
 • David Huynh $200
 • Vinh Thi Le $100
 • Chau Thi Kim Loan $100
 • Hội Bà Mẹ Công Giáo La Vang $8,000
 • Nancy Huynh Nguyen $5,000
 • Hanh Trieu $4,000
 • Nguyen Huu Dinh & Tran Hue $2,000
 • Thanh Nguyen $2,000
 • Thien Nga $1,000
 • Sanh Phan $500
 • Diem Tran $100
 • Nguyen Dang $100
 • Lang Vu Nguyen $3,000
 • Maria Tran $3,000
 • Thu Ha Truong $500
 • Ton Nu Khanh Dung $400
 • Mary Hang Tran $300
 • Bao Hoang $200
 • Tam Minh Vu $200
 • Kim Cuc $200
 • Chau Thi Kim Hoang $200
 • Joseph Phan $200
 • Nguyen Lang $100
 • Feynman Le Kim Mai $100
 • Trinh Hong Anh Thi $100
 • Andy Quoc Tran $100
August
 • Han & Phan Nguyen $4,000
 • Vincent M. Nguyen $3,000
 • Tuan Van Nguyen $3,000
 • Hai Vu & Yen Thi Pham $1,750
 • Long Van Nguyen $100
 • Mary H. Nguyen $100
 • Tinh Thi Nguyen $200
 • Miki Bui $200
 • Duyen Nguyen $200
 • Andy Quoc Tran $100
 • Gia Vinh Le $100
 • Trinh Hong Anh Thi $100
 • Hue & Nhi Nguyen $100
 • Mike Nguyen $1,560
 • Tobia Casket $1,000
 • Phuong Nguyen $300
 • Benny Binh Nguyen $210
 • David Huynh $200
 • Dam Pham $100
 • Duong Hien Tran $100
 • Lua Thi Nguyen $3,000
 • Mgsr. Duc Minh $2,000
 • My Nguyen & $500
 • Tuyet Thi Doan $100
July
 • Khoi Khoa Chu $4,000
 • Duke M Huynh $2,000
 • Thiep Lich Bui $2,000
 • Christina Lee $1,000
 • Kimberly Nguyen $500
 • Kevin Xuan Nguyen $250
 • Duong Nguyen $200
 • Linh B Nguyen $100
 • Lang Nguyen $100
 • James Lai Tran $500
 • Miki Bui $300
 • Man Thi Pham $200
 • Hue & Nhi Nguyen $100
 • Tuc Nay Nguyen $100
 • Feynman A Le $100
 • Dinh V Tran $500
 • Khanh Nguyen & Lam Phuong Vu $500
 • Vinh The Le $100
 • Lem Van Pham & Kim Vo $100
 • Khoi Khoa Chu $3,000
 • Oanh Nguyen $1,000
 • Bao Hoang $200
 • Nguyet Tran $150
 • Henry Nguyen $100
 • Lang Nguyen $100
 • Feynman Le $100
 • Hanh Phan $100
 • Tuyet Thi Doan $100
June
 • Lien Nguyen $200
 • Kim Thoa Tran $100
 • Thomas Huynh & Anna Nguyen $400
 • Nga Thi Dinh $300
 • Binh Pham & Thanh Nguyen $100
 • Thien Duc Dinh & Yen Vu $100
 • Hue Nguyen & Nhi Nguyen $100
 • Lem Van Pham & Kim Vo $100
 • O/B Nguyen $520
 • Vicky Bui $200
 • Vinh Thi Le $200
 • Jacob Ly $100
 • Nguyen Dang $100
 • Trang Vu $100
 • Lang Nguyen $100
 • Dat Pham & Dao Vu $200
 • Cecilia Kim Chi Nguyen $100
 • Thiep Bich Bui $2,000
 • Khoi Khoa Chu $1,000
 • Kevin Xuan Nguyen $250
 • Duong Nguyen $200
 • Dat Pham & Dao Vu $200
 • Cecilia Kim Chi Nguyen Tran $100
 • Linh B Nguyen $100
May
 • Thu Ton Nu Anh Nguyet $3,000
 • Ha Thi Thu Nguyen $1,000
 • Theresa Nguyen & Joseph Do $300
 • Hien Chuong & Dao Thi Hien $300
 • Kevin Xuan Nguyen $250
 • Maria Le $100
 • Nhu Xuan Nguyen $100
 • Yen $100
 • Dinh Tran $100
 • Tao Phan & Dianne Cao $2,000
 • Gia Vinh Le $100
 • Bao Huy Vu $2,000
 • Cong Van Nguyen $100
 • Phong Duy Hoang $100
 • Kim Tuyet Nguyen $1,000
 • Sang Ta $300
 • Lynn Hoa Phan Prop $270
 • Hanh Phan $100
 • Hue & Nhi Nguyen $100
 • Cecilia Kim Chi Nguyen Tran $100 
April
 • Kimberly & Steve Trish $3,000
 • Peter Nguyen $1,000
 • GD Vu Duc Thai $300
 • Nguyen Thi Loc $100
 • Ho Pham & Tra Trinh $1,000
 • Duyen Thi Nguyen $200
 • Loc Nguyen $200
 • Nhu An Van $500
 • Hung Bui $350
 • Quang Dang $300
 • Vinh Thi Le $300
 • Thang Phan $300
 • Martin Rios $250
 • Mikie Bui $200
 • Truong T Chien $200
 • Chinh V Huynh $500
 • Jacob Ly $100
 • Hue Nguyen $100
 • Lem Van Pham $100
 • Dang Nguyen $100
 • Lang T Nguyen $100
 • Nguyen T Phuong $100
 • Cong V Nguyen $100
 • Yen Nguyen $350
 • Vinh Thi Le $300
 • Kevin X Nguyen $250
 • Mikie Bui $200
 • Phuong Le $150
 • Janna Nguyen $100
 • Lang Nguyen $100
March
 • Hội Ái Hữu GP. Thanh Hóa $1,500
 • Phuong Vu $500
 • Henry Nguyen $200 
 • Cong Nguyen $100
 • Le Nghi $100
 • Kathy Pham $5,000
 • Jennifer Do $500
 • Sen Le $500
 • Phong Dinh $500
 • Hanh Nguyen $420
 • Yen Nguyen $350
 • Hoang Dinh $300
 • Mai Mai $200
 • Ngoan Dang $100
 • Truong Lai $100
 • Dai Truong $100
 • Dang Nguyen $200
 • Lem Pham $100 
 • Janna Nguyen $100
 • Maria Mai Thi Ngo $300
 • Anthony Nguyen $500
 • Tiffanie Thuy Tran $350
 • Giau Nguyen $100
 • Phuc Nguyen $300
 • Tobia Casket $1,000
 • Xuan Ngo $300
 • Tri Vu $100
 • Hoc Nguyen $2,500
 • Christina Lee $500
 • Phuoc Nguyen $200
 • Thang Phan $150
 • Tran An $100
 • Hội Ái Hữu GP. Thanh Hóa $5,210
 • Vũ Văn Tư $5,000
 • Vinh Phan $500
 • Nguyen Thi Thanh $500
 • William Nguyen $500
 • Thuy Tran $300
 • Lang Nguyen $100
 • Tuc Nguyen $100
 • Binh Pham $100
February


 • Loan Pham $1,000
 • Khanh Kim $1,000
 • Van Restaurant $1,000
 • Legio Mariae $1,000
 • Hung Phu Bui & Huong Nguyen $1,000
 • Ngo Van Xuan $500
 • Long Lai $350
 • John Nguyen $300
 • Hanh Phan $100
 • Johnny Dinh $100
 • John Vu $100
 • Nguyen Lang $100
 • Vinh Le $100
 • Thien Duc Dinh $100
 • Binh Pham $100
 • Ngoan Dang $100
 • Tho Tran $200
 • Hong Anh Thi Trinh $100
 • Henry Nguyen $100
 • Steven Pham $1,000
 • Ky Do $1,000
 • Ben Nguyen $500
 • Mien Dinh $500
 • Hoang Dinh $200
 • Chinh Nguyen $200
 • Thang Phan $150
 • John Vu $100
 • Feynman Le $100
 • Kim Chi Tran $100
 • Lem Pham $100
 • Hue Nguyen $100
 • Lang Nguyen $100
 • Ky Do $1000
 • Duong Ngoc Lan $100
 • Joanna Pham $100
January
 • Ky Do $1000
 • Duong Ngoc Lan $100
 • Joanna Pham $100
 • Tan Xuan $3,000
 • Kieu & Trang Tran $1,000
 • Loan Kim Pham $1,000
 • Le Hong Thi Tran $950
 • Dinh T Mien $500
 • Hong Anh Thi Trinh $100
 • Feynman Le $100
 • Vu Thi My $100
 • Tap Van Pham $400
 • Thien Duc Dinh/Yen Thi Vu $100
 • Dai & Mary Nguyen $100
 • Phi Xuan $100
 • Thang V Phan $150
 • Phillip P Tran $100
 • McVictory Ngo $241.72
 • Jose Javier Alverez $43
 • Isabel M Marquez $65
 • Vu Tran $20
 • Phat X Vu $30
 • Ba Thi Le $1,500
 • John Trung Vi Nguyen $3,000
 • Canh Phan $800
 • Tho Thuy Tran $200
 • Loi H. Nguyen $1,000
 • Le Hong T Tran $1,060
 • Kevin Nguyen & Evelyn Vo $1,000
 • Peter Ho $1,000
 • Coi Hoang $500
 • Dai & Mary Nguyen $200
 • Minh Tam Thi Vu $120
 • Trung Pham & Hoi Nguyen $100
 • Hue & Nhi Nguyen $100
 • Feynman A Le & Tam Mai $100
 • Nguyen Dang $100
 • Jacob Ly $100

x