BIÊN NHẬN CHO VIỆC KHẤU TRỪ THUẾ CHO NĂM 2018

Xin quý vị lưu ý những điều sau đây cho việc khấu trừ thuế cho năm 2018 1. Quý vị sẽ nhận được biên nhận từ Giáo Phận Orange nếu quý vị đã đóng góp cho Quỹ Mục Vụ (quỹ PSA)cho năm 2018. 2. Nếu quý vị đã đóng góp trên $350 cho Giáo Xứ và muốn nhận biên nhận khấu trừ thuế, xin quý vị liên lạc với văn phòng Giáo Xứ để chúng tôi làm biên nhận này cho quý vị. Xin cám ơn cho tất cả sự đóng góp của quý vị trong năm vừa qua. Nguyện xin Chúa chúc lành cho quý vị.

x