CA ĐOÀN CECILIA

Ca Đoàn Cecilia Giáo Xứ Đức Mẹ La Vang đang cần tuyển thêm Ca Viên để hát những lễ sau đây:

  • Lễ sáng ngày thường thứ Hai, Tư, Sáu: 8:30AM
  • Lễ sáng thứ Bảy 8:00AM
  • Lễ sáng Chúa Nhật 6:30AM

Quý ông bà anh chị em có ý muốn tham gia vào Ca Đoàn, xin liên lạc Ca Trưởng Mỹ Hường ở số 714-725-9808. Xin cảm ơn.

x