CHÚA NHẬT LÒNG CHÚA THƯƠNG XÓT 2019

Trong Năm Thánh 2000, Đức Gioan Phaolô II đã ấn định rằng trong toàn thể Hội Thánh, Chúa Nhật sau Lễ Phục Sinh, ngoài danh hiệu Chúa Nhật áo trắng, sẽ còn được đặt tên là Chúa Nhật kính Lòng Chúa Thương Xót. Chúa Giêsu đã mạc khải cho Nữ Tu Faustina biết rằng Lòng Thương Xót của Ngài luôn sẵn sàng tha thứ cho những tội nhân xấu xa nhất, ngay cả đối với người tuyệt vọng. Ngài mong muốn mọi người đi xưng tội và rước lễ để hoàn toàn được ơn tha thứ mọi tội lỗi và hình phạt trong ngày lễ Lòng Thương Xót Chúa.Chúa Giêsu đã tuôn đổ cả đại dương ân sủng trên những linh hồn đến với Lòng Thương Xót của Ngài. Mọi tội lỗi đều được Thiên Chúa tha thứ, bởi “Tình Thương Mạnh Hơn Tội Lỗi”.

x