CHUẨN BỊ CHO LỄ CÁC LINH HỒN

 

Ðể chuẩn bị bàn thờ cho ngày lễ các Linh Hồn, xin mời gọi Cộng Đoàn mang đến văn phòng hình ảnh người thân của mình đã quá cố để chúng tôi lập một bàn thờ tưởng nhớ đến các Linh Hồn đã qua đời. Xin quý vị lưu ý, khung hình không quá 5×7 inch và vui lòng viết tên và số điện thoại của mình sau tấm ảnh để tiện việc cho chúng tôi hoàn trả lại cho quý vị. Giáo Xứ cũng đã có bao thư xin khấn Tuần Cửu Nhật cho tháng các Linh Hồn, quý vị có thể nhận bao thư này tại cuối nhà thờ hoặc trong văn phòng. Xin cảm ơn.

 
 

x