Chúc mừng 92 em được lãnh nhận Bí Tích Thêm Sức

Xin chúc mừng 92 em của Giáo Xứ đã được lãnh nhận Bí Tích Thêm Sức hôm thứ Ba vừa qua. Chúng ta hãy cùng nhau cảm tạ Chúa Thánh Thần đã đổ tràn bảy ơn của Ngài vào lòng các em. Giáo Xứ cũng chân thành cảm ơn Sơ Mary Tin và Cô Paola đã phụ trách hướng dẫn chương trình Giáo Lý và các Thầy Cô Giáo Lý lớp Tám, và các phụ huynh thiện nguyện đã giúp chuẩn bị tâm hồn các em để lãnh nhận sự trọn vẹn của các ơn Chúa Thánh Thần. Xin tất cả mọi người trong Giáo Xứ tiếp tục cầu nguyện để các em sống với Đức Tin trưởng thành nhờ biết cầu nguyện với Chúa Thánh Thần và sử dụng các ơn Ngài ban.

x