CHƯƠNG TRÌNH THÊM SỨC II

Xin quý Phụ Huynh và người Đỡ Đầu của các em trong Chương Trình Thêm Sức II lưu ý: Chương Trình Thêm Sức II sẽ có Tĩnh Tâm tại Giáo Xứ lúc 10:00AM – 4:00 PM thứ Bảy ngày 13 tháng 4, 2019. Xin quý Phụ Huynh và người Đỡ Đầu đưa các em đến đúng giờ.

Xin cám ơn.

x