ĐẠI HỘI THÁNH MẪU LA VANG

 

Xin kính mời Quý Ông Bà Anh Chị Em đến tham dự Đại Hội Thánh Mẫu La Vang tại Nhà Thờ Chánh Tòa vào 2 ngày thứ Sáu ngày 14 tháng 7, 2023 (từ 5:00pm chiều tới 11:00pm đêm) và thứ Bảy ngày 15 tháng 7, 2023 (từ 8:00am sáng tới 11:00pm đêm). Xin cảm ơn. 

 

x