ĐI ĐÀNG THÁNH GIÁ

Trong mùa chay này, Giáo Xứ có đi Đàng Thánh Giá vào lúc 7:45AM sáng thứ Sáu hàng tuần. Kính mời cộng đoàn dân Chúa cùng nhau sốt sắng tham dự. Xin cảm ơn.

x