Đôi Lời từ Cha Chánh Xứ

 

Chúa Nhật Ngày 4 tháng 6, 2023- Lễ Thiên Chúa Ba Ngôi. 

Quý Ông Bà Anh Chị Em thân mến! 

Giáo xứ chúng ta sẽ có cuộc rước kiệu thánh thể vào chiều thứ bảy ngày 10 tháng 6. Xin kính mời quí đoàn thể và quí ông bà anh chị em có mặt trong nhà thờ lúc 4:30 để đúng 5 giờ chiều sẽ bắt đầu cuộc rước. Lý do là vì năm nay là năm canh tân việc sùng kính Thánh Thể. Đức Cha Vann mong muốn các con cái trong toàn giáo phận hãy tích cực tham gia việc học hỏi và sùng kính Bí Tích Thánh Thể và của ăn nuôi dưỡng linh hồn chúng ta. Xin quí ông bà anh chị em tiếp tục đóng góp cho quĩ mục vụ Giáo Phận 2023 và làm ân nhân cho linh đài Đức Mẹ La Vang. Nguyện xin Thiên Chúa Ba Ngôi qua lời chuyển cầu của Đức Mẹ La Vang ban muôn ơn lành trên toàn thể quí vị và gia đình. 

Hôm nay toàn thể giáo hội Mừng Kính Lễ Thiên Chúa Ba Ngôi. Mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi là đức tin căn bản của Người Công Giáo mà chúng ta hiểu bằng trái tim chứ không phải khối óc. Mầu Nhiệm dạy chúng ta Thiên Chúa Ba Ngôi và cùng chia sẻ cùng Thiên Tính cùng đổng bản tính và cùng đời đời. Trí óc của chúng ta không có thể nào hiểu được tín điều dạy cho chúng ta 1 cộng 1 cộng 1 bằng 1 và là không phải ba. Nhưng chúng ta tin vào mầu nhiệm bởi vì Chúa Giêsu là Thiên Chúa dậy cho chúng ta cách rõ ràng. Các Tông Đồ đã ghi lại và các Thánh Phụ của Giáo Hội đã cố gắng cắt nghĩa ở các Công Đồng Nicae và Constantinople dậy cho chúng ta là tín điều cho Đức Tin Công Giáo. 

Tất cả việc cầu nguyện của Giáo Hội bắt đầu bằng tên của Thiên Chúa Bà Ngôi và kết thú vinh danh Thiên Chúa Ba Ngôi. (Tất cả các Bí Tích đều được thưc hiện; như là Bí Tích Rửa Tội, Thêm Sức, Sức Dầu Bệnh Nhân đều được thứ tha tội lỗi, Bí Tích Hôn Phối được cử hành do Các Đức Giám Mục, Linh Mục và quý Thầy Phó Tế đã được truyền chức) đều nhân danh Thiên Chúa Ba Ngôi. Chuông nhà thờ rung ba lần một ngày để nhắc nhở chúng ta hãy tôn vinh Thiên Chúa Ba Ngôi và cho việc Chúa Giêsu đã trở thành Ngôi Lời và sự cứu rỗi của Chúa cho mỗi người chúng ta. Chúng ta làm dấu, các linh mục ban phép lành cho chúng ta đều hướng về Thiên Chúa Ba Ngôi. Trong Kinh Thánh Tân ước cho chúng ta những chức tích của Thiên Chúa Ba Ngôi rất rõ ràng. Khi truyền Tin, Thiên Chúa đã sai Thiên Thần đến với Đức Mẹ và Thánh Thần đã ngự trên Đức Mẹ và quyền năng của Đấng Tối Cao đã bao trùm Đưc Mẹ và Con Thiên Chúa đã trở thành nhục thể trong cung lòng Đúc Mẹ. Lúc Chúa Giêsu lãnh nhận phép Rửa Tội từ Thánh Gioan Tiền Hô, tiếng Chúa Cha từ trời phán ra và Chúa Thánh Thần đã ngự trên Chúa Giêsu với hình chim bồ câu. Lúc Chúa Giêsu lên trời, Chúa Giêsu đã nói với các môn đệ là hãy đi giảng dậy muôn dân và rửa tội cho họ nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. 

Chúng ta hãy kính trọng chính mình và người khác bởi vì mỗi người là đền thờ của Chúa Thánh Thần là nơi Thiên Chúa Ba Ngôi ngự trị. Chúng ta hãy xác tín Thiên Chúa Ba Ngôi ở trong chúng ta vì Ngài là sức mạnh niềm hy vọng và can đảm và Ngài là cứu cánh của chúng ta. Chúng ta hãy thực hành Thiên Chúa Ba Ngôi trong gia đình sự liên hệ giữa cha mẹ và con cái bởi vì qua bí tích rửa tội, chúng ta trở nên con Thiên Chúa và những phần tử trong gia đình Thiên Chúa Ba Ngôi. 

Thân mến trong Thiên Chúa Ba Ngôi và Đức Mẹ La Vang! 

Linh Mục Giuse Nguyễn Văn Luân. 

Chánh Xứ 

 

List of bulletins 2023

June

May

April

March

February 


January

2022
2020
2019
2018
2017
2016
2015

x