KHAI GIẢNG NĂM HỌC MỚI

Thứ Bảy, ngày 16 tháng 9, 2023 sẽ là ngày khai giảng năm học mới cho cả ba chương tr ình Giáo Lý, Việt Ngữ và Thiếu Nhi Thánh Thể. Xin quý vị phụ huynh hãy đến ghi danh cho các em để các em có thể bắt đầu chương trình đúng ngày. Xin cảm ơn. 

x