GHI DANH GIÁO LÝ

 

Xin Quý phụ huynh hãy ghi danh các em cho năm học mới 2023-2024. Chúng ta sẽ bắt đầu ghi danh cho chương trình Giáo Lý vào các ngày sau đây: thứ Bảy 29/7, 5/8, 12/8, 26/8 từ 3:00pm đến 7:00pm và Chúa Nhật 30/7, 6/8, 13/8, 27/8 sau các giờ Thánh Lễ tiếng Việt. 

Khi ghi danh, xin Quý phụ huynh đính kèm theo: 

  1. Bản sao của giấy Rửa Tội. 
  2. Bản sao của giấy Rước Lễ Lần Đầu (cho các em chương trình Giáo Lý Thêm Sức).
 

x