GHI DANH VIỆT NGỮ

Xin Quý phụ huynh hãy ghi danh các em cho năm học mới 2023-2024. Chúng ta sẽ có buổi cuối cùng để ghi danh cho chương trình Việt Ngữ vào thứ Bảy 26/8 từ 8:00am đến 9:15am và 5:30pm đến 7:15pm; Chúa Nhật 27/8 từ 9:30am đến 11:45am và 5:30pm đến 7:15pm. Xin cảm ơn. 

x