GIÁO LÝ TÂN TÒNG

Chương trình Giáo Lý Tân Tòng sẽ mở rộng cho các giáo dân trong giáo xứ muốn trao dồi thêm các kiến thức về tín lý, lề luật, phụng vụ, và Phúc Âm. Nếu quý ông bà và anh chị em nào muốn học hỏi thêm, xin đến phòng học 203 vào lúc 8 sáng Chủ Nhật để ghi danh hoặc liên lạc thầy Tạo: (714) 622-9268 hay dphan@ourladyoflavang.org. Xin cảm ơn. 

x