HỘI LEGIO MARIA PRAESIDIUM ĐỨC MẸ LA VANG XIN THÔNG BÁO:

1. Giờ Thánh Kinh Lòng Chúa Thương Xót lúc 3 giờ chiều thứ Sáu ngày 5/10/18.

2. Dự Rước Kiệu Đức Mẹ Giáo Xứ chiều thứ Bảy ngày 13/10/18 lúc 5 giờ.

3. Tham dự Thánh Lễ Mừng Quan Thầy Chúa Nhật ngày 14/10/18, Thánh Lễ vào lúc 8 giờ 30 sáng và dự tiệc liên hoan tại hội trường sau Thánh Lễ.

Kính mời anh chị hội viên hoạt động và tán trợ tham dự các sinh hoạt trên trong tháng 10.

x