KHÁM SỨC KHỎE

Giáo xứ chúng ta có hợp tác với bệnh viện Saint Joseph để tổ chức một buổi khám sức khỏe ở Giáo Xứ chúng ta vào ngày Chúa Nhật 9 tháng 9 năm 2018 ở hội trường từ 9am đến 12pm. Kính mời quý ông bà anh chị em đến để được biết thêm chi tiết.

x