KHÔNG CÓ THÁNH LỄ CHIỀU THỨ BẢY

 

Giáo Xứ Đức Mẹ La Vang sẽ không Thánh Lễ 6:00PM vào chiều thứ Bảy, ngày 15 tháng 7, 2023. Thay vào đó xin kính mời cộng đoàn tham dự Thánh Lễ Đại Hội Thánh Mẫu La Vang lúc 7:00PM tối tại Nhà Thờ Chánh Tòa. Xin cảm ơn. 

 

x