Kính Quan Thầy của Hội Các Bà Mẹ Công Giáo

Ngày 4/12/2016 là ngày Kính Quan Thầy của Hội Các Bà Mẹ Công Giáo. Kính mời Quý Cha, Quý Ban Nghành và Đoàn Thể đến tham dự với Hội.

Xin mời các hội viên tham dự đông đủ và nhớ mặc đồng phục. Giờ tĩnh tâm bắt đầu từ 8:00AM. Xin cảm ơn.

x