Đôi Lời từ Cha Chánh Xứ

 

Chúa Nhật, Ngày 25 tháng 7, 2021

Quý Ông Bà Anh Chị Em thân mến! Hôm nay giáo xứ chúng ta vui mừng vì Đức Cha Vann sẽ làm phép và đặt viên đá để xây toà nhà Đức Tin. Sau bao năm tháng gây quĩ và sự hưởng ứng của qúi ân nhân và toàn thể qúi ông bà và anh chị em hôm nay chúng ta khởi công để xây toà nhà Đức Tin hầu các con em chúng ta sẽ có nơi để học giáo lý trau dồi đức tin cho thế hệ tương lai. Xin qúi ông bà anh chị em tiếp tục đóng góp quảng đại hơn nữa để chúng ta có đủ tài chánh cho công trình xây dựng này. Xin qúi vị ti ếp tục làm ân nhân, nếu qúi vị đóng 3,000 dollars, tên của qúi vị sẽ được khắc trên Đài Đức Mẹ La Vang. Một lần nữa, giáo xứ xin chân thành tri ân toàn thể qúi vị và xin Chúa qua lời chuyển cầu của Đức Mẹ La Vang chúc lành và trả công cho toàn thể qúi vị!

Lời Chúa trong Chúa Nhật 17 Quanh Năm mời gọi chúng ta hãy trở nên những khí cụ khiêm hạ trong việc chia sẻ ân sủng của Thiên Chúa cho những anh chị em khó nghèo. Nó cũng nhắc nhở chúng ta nếu đất nước chúng ta đang sống đây đã được chúc phúc dồi dào với của ăn và khả năng của khoa học để sản xuất cách dồi dào thì những món quà này chúng ta phải chia sẻ cho những anh chị em nghèo trên thế giới. Khi sự đói kém của thân xác được no thoả, thì chúng ta được mời gọi để thoả mãn những sự đói sâu thẳm hơn là tình yêu, lòng thương xót, sự tha thứ, cùng đồng hành và bình an được đáp ứng. Trong bài thứ nhất cho chúng ta biết về tiên tri-Elisha, kêu cầu quyền năng của Thiên Chúa và đã cho 100 người ăn với 20 gói lúa mạch. Phép lạ này được tiếp tục bằng việc Chúa Giêsu đã làm phép lạ cho dân chúng khi họ theo Chúa để nghe lời giảng dạy. Qua bài thứ hai, Thánh Phaolô nhắc nhở giáo đoàn Êphêsô rằng Chúa Giêsu đã qui tụ dân Do Thái và Dân Ngoại và cho họ trở nên những người Kitô Giáo bằng một đức tin và một phép rửa và vì thế họ được sống chung với nhau và giúp nhau chia sẽ những ân sủng của Thiên Chúa. Thánh Phaolô cũng mời chúng ta hãy trở nên những cộng đoàn chia sẻ. Phép Lạ mà Chúa Giêsu đã làm bằng hai con cá và năm bánh lúa mạch được liên tưởng đến bí tích thánh thể của giáo hội thời xưa. Họ đã cắt nghĩa phép lạ và gắn cho Chúa Giêsu hai vai trò là “Tiên Tri” và “Ðấng sẽ đến”. Bài học phép lạ này dạy cho chúng ta là Thiên Chúa đã làm việc kỳ diệu qua những con người tầm thường. Tiên Tri Elisha và những môn đệ của Chúa Giêsu đã phân phát bánh qua những con người quảng đại, và họ đã chia sẽ bánh cách quảng đại. Vì thế, Thiên Chúa gặp được sự giúp đỡ của những con người thiện chí và chia sẽ cho các phần tử của cộng đoàn. Bài học trong Chúa nhật hôm nay thách đố chúng ta hãy chia sẻ cách quảng đại bằng cách tham gia vào các công tác bác ái của Giáo Hội.

Thân mến trong Chúa Kitô và Ðức Mẹ La Vang!

Linh Mục Chánh Xứ Giuse Nguyễn Văn Luân.

 
 
 
 

List of bulletins 2021

2020
2019
2018
2017
2016
2015

 
 
 
 
 
 
 

x