Đôi Lời từ Cha Chánh Xứ

Chúa Nhật ngày 18 tháng 8, 2019

Quý Ông Bà Anh Chị Em thân mến!

Chúa Nhật ngày 25 tháng 8, 2019 lúc 3pm chiều Giáo Xứ chúng ta sẽ xổ số độc đắc sẽ là 2019 Toyota Camry. Vậy xin quý ông bà anh chị em chúng ta đem lại vé xổ số mà Giáo Xứ đã gởi về nhà kèm theo phong bì tiền vé xổ số và cùi vé và đem bỏ vào thùng hoặc đưa cho quý Cha. Giáo Xứ hy vọng rằng quý ông và anh chị em quảng đại đối với Giáo Xứ để chúng ta có quỹ sinh hoạt và xây toà nhà Đức Tin và Đài Đức Mẹ La Vang. Giáo Xứ chúng ta cũng đang ghi danh cho ba chương trình Thiếu Nhi, Giáo Lý và Việt Ngữ. Xin quý phụ huynh vui lòng ghi danh sớm cho con cháu để các em học vào giữa tháng 9. Những ai muốn học Giáo Lý Tân Tòng xin vui lòng liên lạc với Sơ Tin để ghi danh. Xin quý ông bà anh chị em cũng tiếp tục đóng góp cho quỹ Mục Vụ 2019 để chúng ta giúp cho Đức Cha chu toàn việc hỗ trợ các chương trình trong giáo phận.

Nguyện xin Chúa qua lời chuyển cầu của Đức Mẹ La Vang ban muôn ơn lành trên toàn thể quý vị!

Thân mến trong Chúa Kitô và Đức Mẹ La Vang!

Linh Mục Chánh Xứ Giuse Nguyễn Văn Luân.

 

List of bulletins 2019

August

 

July
June
May
April
March
February
January

2018
2017
2016
2015

x