Đôi Lời từ Cha Chánh Xứ

Chúa Nhật ngày 16 tháng 2, 2020

Quý Ông Bà và Anh Chị Em thân mến!

Giáo Xứ chúng ta đã bắt đầu vận động cho Quỹ Mục Vụ Giáo Phận 2020, kính xin quý ông bà anh chị em tiếp tục đóng góp cho chương trình này hầu Đức Cha có thể hỗ trợ cho các chương trình trong toàn giáo phận và khi đóng trên số tiền ấn định cho Giáo Xứ La Vang là $62,000 dollars chúng ta sẽ có số tiền thặng dư để thay các ghế trong nhà thờ. Giáo xứ chúng ta sẽ bắt đầu xây toà nhà đức tin và văn phòng giáo xứ vào tháng 6 này. Theo dự tính Đức Cha Vann sẽ đến giáo xứ Đức Mẹ La Vang lễ đặt viên đá vào tháng 5 này. Kính mong quý ông bà anh chị em tiếp tục đóng góp để chúng ta có thể đủ chi phí cho việc xây cất. Xin chân thành cảm ơn sự quảng đại đóng góp cho Giáo Xứ và giáo phận. Nguyện xin Chúa Kitô, qua lời chuyển cầu của Đức Mẹ La Vang ban muôn ơn lành trên toàn thể quý vị!

Linh Mục Chánh Xứ Giuse Nguyễn Văn Luân.

List of bulletins 2020

February
January

2019
2018
2017
2016
2015

x