Đôi Lời từ Cha Chánh Xứ

Chúa Nhật ngày 22 tháng 3, 2020

Quý Ông Bà Anh Chị Em thân mến!

Toà Giám Mục Orange hôm qua thứ Hai mới ra thông cáo là chúng ta sẽ không có Thánh Lễ hằng ngày và Chúa Nhật cho đến khi nào có thông cáo mới. Đây là một vài thông cáo của Giáo Xứ La Vang; Các Hội Đoàn sẽ không có sinh hoạt từ nay cho đến khi có thông cáo mới. Văn phòng Giáo Xứ sẽ tạm thời đóng cửa cho đến khi có thông cáo mới. Nếu ai cần xức dầu hay có việc khẩn cấp cần liên lạc với các cha, hãy gọi vào số Emergency phone (714) 454 8430. Đức Cha Vann đề nghị là chúng ta xem lễ Livestream. Đây là link Facebook của Giáo Xứ La Vang là fb.com/ollvsa hằng tuần sẽ có Thánh Lễ trên Facebook vào mỗi Chúa Nhật; Thánh Lễ tiếng Việt trên facebook vào lúc 8 giờ sáng, tiếng Tây Ban Nha lúc 10 giờ sáng và tiếng Anh lúc 12 giờ trưa. Xin quý ông bà anh chị em theo dõi trên kênh Facebook trên. Giáo Xứ vẫn cần sự đóng góp tài chánh cho việc điều hành giáo xứ vậy xin anh chị em đóng góp trên online hoặc đem phong bì tới văn phòng giáo xứ. Xin quý vị cũng tiếp tục đóng góp cho quỹ xây toà nhà Đức Tin và Đài Đức Mẹ La Vang. Nguyện xin Chúa và Đức Mẹ La Vang cứu thế giới mau thoát đại dịch này và chúc lành cho quý ông bà anh chị em!

Các bài đọc trong Chúa Nhật Vui Mừng hôm nay nhắc nhở chúng ta rằng Thiên Chúa đã cho chúng ta giác quan cả thân xác và tâm hồn và Ngài, chúng ta hãy luôn giữ khỏi bị mù về tâm linh. Bài đọc thứ nhất từ Sách Samuel diễn tả việc sức dầu Vua Đavít là vị Vua thứ hai của Israel phát họa cho chúng ta về sự mù quáng trong việc đoán xét và chúng ta phải cần sự giúp đỡ của Thiên Chúa. Qua bài thứ hai trong thơ gởi cho Giáo Đoàn Ephêsô, Thánh Phaolô nhắc nhở cho giáo đoàn trách nhiệm mới là những con cái của ánh sáng hãy sống như những con cái của sự sáng, sẽ sinh hoa kết quả trong sự thật và đường ngay chính. Trong bài Phúc Âm Chúa Giêsu đã chữa người mù Ngài dậy chúng ta sự cần thiết để mở con mắt đức tin của chúng ta và cũng dậy cho những người thường nghỉ rằng mình thấy sự sáng nhưng thật ra mình đang bị mù, trong khi đó những người biết rằng mình đang bị mù thì được chữa lành. Trong đoạn văn này, người sinh ra bị mù nhận được ánh sáng đức tin từ Chúa Giêsu, trong khi đó những người thiên về tôn giáo, luật sĩ pharisiêu vẫn còn bị mù quáng tâm linh. Sống như một người Công Giáo là nhìn thấy về Thiên Chúa, về chính mình và người khác. Lời cầu nguyện và việc hy sinh của chúng ta trong Mùa Chay giúp chúng ta chữa lành những mù quáng tâm linh để chúng ta nhìn thấy nơi người khác, và nhận ra họ là những con cái của Thiên Chúa và yêu thương họ như là những anh chị em được cứu độ qua cái chết và sự sống lại của Chúa Giêsu.

Chúng ta cần được Chúa Giêsu chữa lành sự mù quáng thiêng liêng của chúng ta. Chúng ta có những sự mù quáng: trong hôn nhân, trong vai trò làm cha mẹ, việc làm và ngay cả những đức tính của chúng ta. Chúng ta thường muốn được ở trong bóng tối, muốn tối tăm hơn là ánh sáng. Ngay cả những người Công Giáo chúng ta có thể bị mù về sự nghèo khó, bất công. Chúng ta hãy nhớ rằng Chúa Giêsu muốn chữa những mù quáng của chúng ta. Chúng ta hãy xin Chúa hãy lấy đi những cội nguồn làm cho chúng ta ra mù quáng, tự cao, giận hờn, kỳ thị, nghiện ngập, những tật xấu và trái tim chai đá. Chúng ta hãy xin Chúa đến với cõi lòng chúng ta ban cho chúng ta bình an của Ngài để chúng ta sống xứng đáng hầu chuẩn bị lễ vượt qua sắp đến. Thân mến trong Chúa Kitô và Đức Mẹ La Vang!

Linh Mục Chánh Xứ Giuse Nguyễn Văn Luân.

List of bulletins 2020

March
February
January

2019
2018
2017
2016
2015

x