Đôi Lời từ Cha Chánh Xứ

 

Ngày 22 tháng 11, 2020

Qúy ông bà Anh chị em thân mến,

Trong Mùa Đại dịch COVID-19 này tất cả đều phải ngừng hoạt động. Hôm nay nhân dịp Lễ Tạ Ơn sắp đến, cùng với Cha Joseph Thái, chúng tôi muốn dùng dịp này để cảm tạ hồng ân Thiên Chúa đã ban muôn ơn lành cho Giáo Xứ chúng ta trong suốt năm qua. Chúng tôi cũng xin chân thành tri ân đến qúy ân nhân, qúy đoàn thể, hội đồng mục vụ và các ban nghành đã hy sinh đóng góp công sức cho giáo xứ trong suốt năm qua. Qua tờ thông tin này, giáo xứ cũng xin gởi tới toàn thể qúy vị Bản Báo Cáo Tài Chánh của Giáo Xứ Đức Mẹ La Vang ngày 1 tháng 6, 2019- tới ngày 30 tháng 6, 2020. Nhìn vào bản tài chánh này chúng ta thấy sự đóng góp của toàn thể qúy vị cho sinh hoạt của giáo xứ và qũy xây toà nhà Đức Tin và Đài Đức Mẹ Lavang, giáo xứ mời gọi qúy vị đóng góp quảng đại thêm cho sinh hoạt giáo xứ và Đài Đức Mẹ thêm nữa vì mỗi năm vật giá leo thang. Kính mong qúy vị đóng góp thêm nữa cho việc xây dựng giáo xứ. Nhân dịp Lễ Lễ Tạ ơn, kính Chúc qúi ân nhân, Hội Đồng Mục Vụ, qúy đoàn thể công giáo trong giáo xứ tràn đầy tình thương của Chúa qua lời chuyển cầu của Đúc Mẹ Lavang. Kính mời qúi vị đến tham dự lễ tạ ơn vào ngày thứ năm 26 tháng 11, 2020 lúc 9 giờ sáng để chúng ta cùng cảm tạ Thiên Chúa. Chúc Mừng Lễ Tạ ơn!

Thân mến trong Chúa Kitô Vua và Ðức Mẹ La Vang!

Linh Mục Chánh xứ Giuse Nguyễn Văn Luân

 
 
 
 
 
 

List of bulletins 2020

November
March
February
January

2019
2018
2017
2016
2015

 

x