Đôi Lời từ Cha Chánh Xứ

Chúa Nhật Ngày 21 tháng 6, 2020

Quí ông bà Anh chị Em thân mến!

Giáo xứ chúng ta đã bắt đầu có thánh lễ Chúa Nhật tuần trước. Chúa Nhật hôm nay là Ngày Hiền Phụ, xin Kính Chúc tới tất cả qúy Người Cha trong gia đình được tràn đầy niềm vui trong Ngày  hôm nay. Xin qúy ông bà anh chị em tiếp tục đóng góp quảng đại hơn tiền bỏ nhà thờ hằng tuần cho Giáo Xứ vì trong 8 tuần qua trong Mùa Corvid, giáo xứ chúng ta đã thất thu trên 130,000 dollars. Xin quý vị khi đi tham dự thánh lễ và nhớ đeo khẩu trang . Xin quý vị cũng tiếp tục đóng góp cho quỹ PSA 2020 để chúng ta giúp cho Đức Cha Vann để ngài lo việc bác ái trong giáo phận, mỗi gia đình xin đóng góp 400 dollars. Nguyện xin Chúa qua lời chuyển cầu của Đức Mẹ La Vang  trả công và ban muôn ơn lành trên toàn thể quý ông bà anh chị em. Chúc Mừng Ngày Father Day đến qúy ông bà anh chị em.

Lời Chúa trong Chúa Nhật 12 Quanh Năm hôm nay mời gọi chúng ta rao giảng Chúa Kitô qua lời Chúa và cuộc sống mà không sợ hãi. Trong Bài Đọc thứ nhất từ Tiên Tri Jêrêmia cho chúng ta biết về Tiên Tri Jêrêmia tin tưởng vào quyền năng của Thiên Chúa khi ông đối diện với những sự chống đối cho việc nói tiên tri của ông. Qua bài đọc thứ hai thơ gởi cho Giáo Đoàn Rôma, Thánh Phaolô quả quyết với những tín hữu của Rôma rằng họ không cần phải sợ những chống đối bởi vì họ chia sẻ sự chết của Chúa Giêsu và sự sống lại của Chúa Kitô và họ được liên kết với Chúa Kitô là Adong mới trong sự phục sinh của Ngài. Bài Tin Mừng hôm nay là đoạn cuối cùng của lời chỉ dẫn của Chúa Giêsu cho các môn đệ khi Ngài sai các ông đi rao giảng Tin Mừng và chữa lành. Chúa Giêsu nói với họ là hãy biết rằng sự chống đối và chấp nhận sự từ chối. Sau khi tiên đón về sự chống đối trong tương lai và sự bắt bớ Chúa Giêsu khuyên các môn đệ là hãy đứng vững. Ba lần Chúa Giêsu nói với các môn đệ là “Hãy đừng sợ. Thay vì sa ngã , các ngài được mời gọi để loan báo Tin Mừng cách cứng rắn, bởi vì các ngài cũng được bảo vệ như tiên tri Jêrêmia đã được Thiên Chúa bảo vệ. Vì thế, Chúa Giêsu phán với các môn đệ là hãy đừng sợ những người bắt bớ các ngài. Chúa Giêsu đã đưa ra hình ảnh của con chim trời để củng cố niềm tin và hy vọng vào Thiên Chúa. Các bài đọc cũng cho các tín hữu trong tương lai là họ cũng gặp những sự chống đối trong khi đem tin mừng cho Chúa trong thế giới và cũng cho họ sự nâng đỡ trong khi phục vụ Đức Kitô. Họ cũng cho chúng ta sự thành công dù chúng ta cũng gặp những sự chống đối.

Chúng ta hãy đừng lo sợ. Đôi khi chúng ta lo sợ vì chúng ta quyết định sai. Và nhiều lần chúng ta cũng sợ hãi vì sự suy nghĩ của người khác khi chúng ta nói về Chúa Giêsu. Chúng ta lo sợ của tương lai cho con cái chúng ta. Chúng ta cũng sợ già. Đôi khi chúng ta cũng lo lắng cho sức khoẻ của chúng ta. Cội rễ của tất cả những sự sợ hãi là mất mát. Mỗi cái lo sự chúng ta có là do sự hiểu biết mà đôi khi chúng ta có hay là người khác mất mát. Chúng ta mất việc làm gia đình nhà cửa tiền bạc sức khỏe và ngay cả cuộc sống của chúng ta. Thiên Chúa hiểu biết chúng ta hơn là chúng ta biết ta. Sự bỏ đi những sự sợ hãi là biết rằng Thiên Chúa đang ở bên cạnh chúng ta, cuộc sống của chúng ta là trong bàn tay của Chúa. Chúng ta hãy nhắc nhở chúng ta rằng Thiên Chúa lo cho chúng ta. Thánh vịnh 27 nói” Hãy tin vào Thiên Chúa, hãy vững tin và đừng thất vọng.”

Thân mến trong Chúa Kitô và Đức Mẹ La Vang!

Linh Mục Chánh Xứ Giuse Nguyễn Văn Luân

List of bulletins 2020

March
February
January

2019
2018
2017
2016
2015

x