LEGIO MARIA LA VANG

Xin mời anh chị em hội viên hoạt động và tán trợ dự lễ sáng thứ Bảy đầu tháng ngày 6 tháng 7 lúc 8:30AM và tham dự phiên họp đầu tháng Chúa Nhật ngày 7 tháng 7, 2024 lúc 9:40AM sau thánh lễ tại hội trường phòng 002. Xin cảm ơn. 

x