LEGIO MARIAE

Kính mời quý Hội Viên hoạt động và tán trợ tham gia sinh hoạt trong Tháng 3: 1. Chầu Mình Thánh Chúa Lòng Chúa Thương Xót, Dự Lễ ACIES tại Trung Tâm Công Giáo ngày Chúa Nhật 24/3/2019 từ 9:00AM giờ sáng đến 2:00PM giờ chiều.

x