Lịch Trình Ghi Danh Năm Học 2018 – 2019

Ghi danh Giáo Lý ở ngoài nhà thờ

  • Ngày 19 tháng 8: 8:00AM- 6:00PM
  • Ngày 26 tháng 8: 8:00AM- 12:00PM và 4:30PM-7:30PM
  • Ngày 8 tháng 9: 4:00PM-8:00PM

Chương Trình Giáo Lý Dự Tòng: Xin quý vị liên lạc trực tiếp với văn phòng Sr. Tin Nguyễn để được giúp đỡ về việc ghi danh Giáo Lý Dự Tòng người lớn. Xin cám ơn.

x