LUẬT GIỮ CHAY VÀ KIÊNG THỊT

Giáo luật điều 1251 dạy: “Thứ Tư Lễ Tro và Thứ Sáu Tuần Thánh buộc giữ chay và kiêng thịt.” Trong ngày ăn chay, chỉ được ăn một bữa no và hai bữa ăn ít, không được ăn no. Không được ăn vặt giữa các bữa ăn.

Tuổi giữ chay:

Theo Giáo Luật điều 1252 thì mọi người từ 18 tuổi cho đến khi bắt đầu 60 tuổi thì phải giữ chay.

Luật kiêng thịt:

Luật kiêng thịt buộc những người từ 14 tuổi trọn. Tuy nhiên, các Chủ Chăn và các phụ huynh phải lo dạy cho các em chưa đến tuổi buộc ăn chay và kiêng thịt để chúng hiểu biết ý nghĩa đích thực của việc thống hối. Theo luật của Giáo Hội Hoa Kỳ, tất cả các ngày thứ Sáu trong mùa Chay phải kiêng thịt.

Ba việc làm truyền thống trong Giáo Hội Công Giáo trong mùa Chay là: Ăn Chay, Cầu Nguyện, và Việc Làm Bác Ái.

an-chay_zps3b0fpnah

x