Monthly Sponsors

December

 • Vinh D Bui $3,000
 • Duyen Thi Nguyen $3,000
 • Tuyen Van Kim $300
 • Hoang Dinh & Sang Ta $300
 • Tuc Nay Nguyen $100
 • Gia Vinh Le $100
 • Tran Dan $3,000
 • Thuy Tran $300
 • Tuyen Kim $150
 • Henry Nguyen $100
 • Victor Vinh Nguyen $6,000
 • Lan T Tran $500
 • Hon Du $300
 • Nhan Nguyen $200
 • Hiep Nguyen $200
 • Sy Tran $200
 • Tinh T Nguyen $200
 • Kim Chi Tran $200
 • Chieu T Truong $200
 • Thang V Phan $150
 • Hung & Hong $100
 • Lem Pham & Trang Vo $100
 • Hung Nguyen $100
 • Thien Dinh & Yeu Vu $100
 • Hue & Nhi Nguyen $100
 • Ngoan Dang $100
 • Binh Pham $100
 • Chau Hoang $100

November

 • Theresa Pham $1,210
 • Tram Bui $1,000
 • John & Kim Chi Vu $600
 • Linda Bui Le & Hai Bui $300
 • Trac Nguyen $200
 • Minh Phan $100
 • Mary Dang $100
 • Quy Nguyen $100
 • Nhóm Thiện Nguyện Hành Hương La Vang $1,000
 • Tri Tran & Tran Thanh $500
 • Phuc Ho $500
 • G/Đ Nam Hoang $200
 • Tuan Vu $100
 • Tri Vu $100
 • Mr & Mrs. Ngoan Dang $100
 • Sen Thi Tran $100
 • Henry Hat Nguyen $100
 • Binh Pham $100
 • Trang Minh Thuan $100
 • Hue & Nhi Nguyen $100
 • Tuc Nay Nguyen $100
 • Lem Pham $100
 • La Vang Tour INC $3,000
 • Vuong Luu $1,000
 • Micae & Mara Tuyet Le $1,000
 • Tuyen Nguyen $500
 • Vy Nguyen & Ken Tran $500
 • Dinh Tran $300
 • DBA Coslo Travel $200
 • Hanh Phan $200
 • Hai Ngo $100
 • Cong Van Nguyen $100

October

 • Tuan V Nguyen & Hang Nguyen $3,000
 • Jenny & Jimmy Nguyen $500
 • Xin Vang Foundation $500
 • Theresa Hong Bui $500
 • Feynman A Le & Tam T Mai $100
 • Nguyen Duc Truong & Do Thi Yen $100
 • Linh Anh $100
 • Hang Thi Kieu $100
 • Hong Anh Thi Trinh $100
 • Quyen Vu & Hue Vu $20,000
 • Dinh Thi Vinh $500
 • Hien Nguyen $500
 • Dai & Mary Nguyen $200
 • Thang V Phan $150
 • Têrêsa Thụy Miên $1,000
 • Trang Ngoc Nguyen $300
 • Anh Ngoc Huynh $200
 • Huong Nguyen $150
 • Nguyet Bui & Phuc Ngo $130
 • Chau Hoang $100
 • Gia Vinh Le $100
 • Henry Hat Nguyen $100
 • Binh Tran $100
 • Trang Vu $100
 • Diane Vu $100
 • Nhan Chi Pham $100
 • Ngoan Dang & Kim Huong Nguyen $100
 • Man Van Tran $100
 • Nguyet Bui $100
 • Thao Doan $100
 • Mary Dang $100
 • Manh Men Nguyen $100
 • Sy Chi Tran $100
 • Lai Dinh Co $100
 • Hue & Nhi Nguyen $100
 • Tuc Nay Nguyen $100
 • Cong Van Nguyen $100
 • Hong Anh Thi Trinh $100
 • Dai Trong Truong $100

September

 • Ô/B Hộ & Đài $500
 • Anonymous $1,000
 • Luca Nguyễn Kỳ Thanh $100
 • Nhi & Đóa $1,000
 • Ô/B Mỹ Bùi $200
 • Hoc Tran $200
 • Phuong Nguyen $200 Nail Tique Park Place $10,000
 • Kimberly & Steve Trish $200
 • Hieu Vu & Donna Vu $1,000
 • Van Thi Nguyen $200
 • Ô/B Cố Thanh Sơn $500
 • Ha Nhi $200
 • Ô/B Hiền Thịnh Nguyễn $200
 • Ô/B Cố Thái Quý $200
 • Jacob Lý $100
 • Anonymous $200
 • Tiffany Nguyen $100
 • Thap Nhi Nguyen $1,000
 • Hội Các Bà Mẹ Công Giáo La Vang $7,000
 • Ô/B Ngôn Trần $100
 • Minh T. Le & Hoanny Phan $300
 • Duong Pham & Trang Vu $500
 • David Huynh $300
 • Son N Nguyen & Lien Luu $500
 • Anh Thanh-Galaxy Pharmacy $200
 • Deacon Adolfo $200
 • My Tuyet $200
 • Galaxy Pharmacy $1,000
 • Harbor Healthy Living Pharmacy $5,000
 • Ô/B Phạm Bá Phụ $100
 • A/C Trung Quang Nguyen $300
 • Cuong Hoang Nguyen $300
 • Nữ Tu Mến Thánh Giá $100
 • Tuan Pham $1,000
 • Bà Phê $100
 • David Huynh $300
 • Peter Nguyen $200
 • Chị Kim Hồng (Legio) $100
 • Thin T Nguyen $200
 • Duong Hanh Phi $200
 • Phong & Uyên $200
 • Tony Nguyen $100
 • Vi Gia Trinh $200
 • Huong Nguyen $100
 • Tommy Tường Nguyễn $2,000
 • Tuan & Dianne Nguyen $2,000
 • Hue Nguyen $100
 • Vincent Nguyen & Chi Nguyen $5,000
 • Ô/B Hoàn Thoa $3,000
 • Binh Van Tran $100
 • Fr Bảo Thái & Ô/B Cố Minh $500
 • Ô/B Sỹ Chí Trần $100
 • Thang Vu $100
 • Kathy Pham & Thang Pham $5,000
 • Ô/B Cố Nguyễn Văn Hưởng $200
 • Maria Guillen $100
 • Dương Ánh Jennifer $100
 • Cường Văn Nguyễn $200
 • Vinh Le $200
 • Juan Gomez $100
 • Nguyen Lang $100
 • Hong Anh Thi Trinh $100
 • Loan Pham $1000
 • Trang Vu $3000
 • Thang Ngo & McVictory Ngo $1,500
 • Binh Tran $100
 • Vy Thao Nguyen $500
 • Vinh Van Nguyen $1,000
 • Dinh T. Vinh $1,000
 • Kimberly Trish $100
 • Sang Thi Ta $200
 • Hong Anh Thi Thinh $100
 • Lanh Vu $100
 • Jacob Ly $100
 • Thinh Tran $3,000
 • Loan Nguyen $2,000
 • Loc Quang Dinh $200
 • Mr & Mrs. Hue/Nhi Nguyen $100
 • Thien Dinh $100
 • Hong Trinh $100
 • Dzung Nguyen $1,000
 • Anthony & Rachel Nguyen $500
 • Thang Phan & Hana Tran $300
 • Vy Nguyen $500
 • Hong Anh Thi Trinh $200
 • Oanh Huynh $200
 • G/Đ Nam Trang $200
 • Chau Hoang $100
 • Ngoan Dang & Kim Huong Nguyen $100
 • Sy Chi Tran $100
 • Tuc Nay Nguyen $100
 • Huy Dinh & Lien Nguyen $100
 • Binh Pham & Thanh Hien Nguyen $100
 • Tra Nguyen $1,000
 • Pham Van Pho $500
 • Tam Minh Vuong Nguyen $100
 • Khanh Tran $500
 • Mary Lang Le $2,000
 • Gam T Pham $500
 • Cong Van Nguyen $100

August

 • Lynn Hoa Pham Sale Prop $2,000
 • Kim Ha Uong $200
 • Tram Bui & Kieu Tien T Nguyen $200
 • Minh Nguyen Truong & Minh Tam Pham $100
 • Thang Nguyen $100
 • An N Pham $100
 • Hong Trinh $100
 • My V Nguyen $4,500
 • Bill Nguyen & Hong Hanh Dao $3,000
 • Thai Quy $500
 • Thinh Quoc Tran $200
 • Juan Manuel Gomez $100
 • Chau Hoang $100
 • Thai Quy $500
 • Dai Trong Truong $100
 • Thanh Vu $2,000
 • Peter(Tam) Vu $100
 • Si Van Nguyen $300
 • Dinh Huynh & Thom Nguyen $100
 • G/Đ Hong Son & G/Đ Phi Thao $150
 • Christine P Nguyen $200
 • Kathy Pham $500
 • Trieu Thi Tran $100
 • Helen Nguyen $1,000
 • ÔB Sy Chi Tran/Dat Nguyen $100
 • Thien Duc Dinh $100
 • ÔB Ngoan Dang/Kim Nguyen $100
 • ÔB Hue & Nhi Nguyen $100
 • ÔB Binh Pham/ Thanh Nguyen $100
 • Dang Nguyen $100
 • Jacob Ly $100
 • Thanh Vu $2,000
 • Mr. Kinh $300

 

July

 • Hang Thi Trinh $200
 • Tan Van Phan/Tuoi Pham $1,000
 • Phung Nguyen $300
 • Huy Dinh & Lien Nguyen $400
 • John Cao $2,000
 • Than Ba Vo $100
 • Paul Ly Tran $100
 • Tan Viet Nguyen $2,000
 • Nguyen Lang $100
 • Bach Nga Thi Phan $875
 • John Cao $2,000
 • Dai & Mary Nguyen $200
 • Sen Le Nguyen $350
 • Lang Thi Nguyen $100
 • Tuyen Nguyen $1,000
 • Gia Vinh Le $100
 • Hoang Dinh & Sang Ta $200
 • Thien Duc Dinh & Yeu Thi Vu $100
 • Henry Hat Nguyen $100
 • Cong Van Nguyen $100
 • Mr. Thomas Huynh $200
 • Thai K Lai $500
 • Kim Lien Ho $100
 • Melesio & Eustoquia Gonzalez $1,300
 • Cuong Van Nguyen $200
 • Tran V. Ngan $2,000
 • Jacob Ly $100
 • Dang Nguyen $500
 • Ngoan Dang $100
 • Dinh Tran $150
 • Tuc Nay Nguyen $100
 • Binh Pham $100
 • Duc Quan Vu $100
 • Kimberly & Steve Trish $200
 • Nguyen Thi Thu $100
 • Pham Ba Phu $200
 • Hiep Vu $100
 • Tung Nguyen $500
 • McVictory Thaddeles Ngo $500
 • Dang Ngoc Nguyen $500
 • Tran Chuc & Thang Vu $200
 • Nguyen Thi Tam $100
 • Tran Ngon & Sinh Nguyen $2,000
 • Mary Dang $1,000
 • Thuy Loi Chi (Tracy Hair & Nails) $500
 • Hue/Nhi Nguyen $100
 • Hung Tran/Gam Nguyen $2,500
 • Linh Pham $100
 • Thang Phan $150
 • Lan Luu $100

June

 • Cha Joseph Luan Nguyen $5,000
 • HBM Company $10,000
 • Mary Tran $500
 • David Ho $500
 • Hoc Van Nguyen $500
 • Lovers of the Holy Cross $500
 • Kham Nguyen $100
 • Ba Phu $550
 • Jimmy Tran $500
 • Hung Dang $200
 • Thu T Huyen $1,000
 • Tu Pham $100
 • Thinh Nguyen $100
 • Phan T Nguyen $200
 • Chau Hoang $100
 • Toai Chau $200
 • Yen Do $100
 • Bach Nga Thi Pham $1,000
 • Nguyen Nhu Xuan $100
 • Dung Ai $100
 • Xuyen Nguyen & Loan Do $500
 • Dinh T Vinh $1,500
 • Lang T Nguyen $100
 • Dinh T. Vinh $1,500
 • Ngo T. Tam $500
 • Minh Tam Pham $200
 • Vu Trong Hoang $200
 • Lang T. Nguyen $100
 • Ho Ngoc Pham $300
 • Binh Pham $100
 • Tony Hoang $100
 • Khanh The Tran $200
 • Norman Huynh $500
 • Loan Luu $350
 • Tuc Nguyen $100
 • David Huynh $200
 • Thu Nguyen $200
 • Phuong Tran $500
 • Hoa Nguyen $100
 • Tom Cao $200
 • Lan Nguyen $300
 • Ha Nguyen $5,000
 • Duong Ngo $200
 • Man Nguyen $100
 • Dien Hoang $100
 • Minh Tran $1,000
 • Lanh Vu $300
 • Cindy Nguyen $2,500
 • Cuong Tran $300
 • Howie Luong $500
 • Canh Nguyen $500
 • Tung Nguyen $300
 • Viet Tran $100
 • Luong Nguyen $100
 • Quang Vu $300
 • Hoang Tam Bao $200
 • Annie Nguyen $3,000
 • Michael Nguyen $1,000
 • Hanh Le $1,000
 • Ông/Bà Đỗ Thái Hùng $500
 • Nguyễn Đức Chiến $500
 • Jeannie Thuy Lam $500
 • Bich Van Nguyen $500
 • Trung Pham & Thu Thuy Doan $500
 • Loi Huu Nguyen $400
 • Kimberly Trish $200
 • Huong N. Nguyen $200
 • Nguyễn Thị Phượng $100
 • Nhiem Do $100
 • Jacob Ly $100
 • Trần Văn Thanh $100
 • Thien Dinh $100
 • Dang Ngoc Nguyen $100
 • Tuan & Denise Pham $2,000
 • Binh Xuan Le $2,000
 • Anh Nguyet Tran $ 500
 • Thuy Nguyen $ 500
 • Christine P Nguyen $ 500
 • Thanh M Vu $ 500
 • Hieu Chi Dao $ 500
 • Tieu Dien H Vuong $ 500
 • Billy D Bui $ 500
 • Lien Do $ 500
 • Ngon Tran & Sinh Nguyet $ 500
 • Ngoi Van Nguyen $ 500
 • Cuc Nguyen $ 500
 • Thuan Gia Le $ 500
 • Nguyet T Bui & Phuc Ngo $ 500
 • Mary Lang Le $ 500
 • Nguyen Thi Nhi $ 500
 • Quoc Minh Do $ 400
 • Steven & Kim Ngoc $ 400
 • Quang Vu $ 300
 • Tammy Le $ 300
 • Tung Xuan Nguyen $ 200
 • Tam Nguyen $ 200
 • Tram Bui & Kieu Nguyen $ 200
 • Thiem Do $ 200
 • Kristy Pham $ 200
 • Lan Nguyen $ 200
 • Hue Hoang $ 200
 • Vinh Thi Le $ 200
 • Hoang Ngoc Viet $ 200
 • Pham’s Family $ 150
 • Isabel Gomez $ 105
 • Nguyen Thi Thuy Anh $ 100
 • Nhung T Hoang $ 100
 • Sandy Le $ 100
 • Trong Ai To $ 100
 • Hong Ly $ 100
 • Nguyen Thu Loan $ 100
 • & Nguyen Dau
 • Nguyen Thi Canh $ 100
 • Tuong Tran $ 100
 • Lan Pham $ 100
 • Hai Van Nguyen $ 100
 • Tan D Nguyen $ 100
 • Total Anonymous $1,010

May

 • Thanh Canh Pham $2,000
 • Teresa Le Nguyen $1,400
 • Edward Luong $500
 • Dzung Nguyen $500
 • Thao/Luan Nguyen $300
 • Nhan Chi Pham $200
 • Tho Nguyen $200
 • Day Van Nguyen $3,000
 • Binh Pham/ Thanh H Nguyen $100
 • Na Pham $100
 • Ô/B Tran An $100
 • Liem Luu $300
 • Trinh Thi Nguyen $100
 • Hai Vu $100
 • Family of Truc, Peter, Lam Thao $2,000
 • Thu Loan Thao $100
 • Phi Yen Nguyen $500
 • Kristy Pham $1,000
 • Chi Thuy Tran $500
 • Oanh T Kim Le $1,000
 • Hue Nhi Nguyen $100
 • David Phan $1,000
 • Hang Son Family $200
 • Thanh Cong Nguyen $500
 • Cuong Nguyen & Kim Xuan $300
 • Jacob Ly $100
 • Tam Nguyen $276
 • Vincent Minh Nguyen $5,000
 • Vincent Dan Nguyen $350
 • Ha Kim Vang $200
 • Dac Huu Nguyen $100
 • Ngoan Dang & Kim Nguyen $100
 • Thomas Huynh & Anna Nguyen $100
 • Nguyen Thi Hue $100
 • Nguyen T Nhan $1200
 • Gia đình Hòa Hạnh $250
 • Victory Design & Associate $500
 • Thuy Truong Nguyen $400
 • Truong Lai $100
 • Feynman Le & Tam Mai $100
 • Duyen Pham $300
 • Hai Vu & Kim Loan $1000
 • Do T Lien $400
 • Nguyen Thi Lang $100

April

 • Nguyen Cuong Van $1,000
 • Le Van Hanh & Vo Thi Ha $500
 • Samy Ta $200
 • Linh Trung Tran $200
 • Hue & Nhi Nguyen $100
 • Hanh Nguyen & Trieu Nguyen $7,500.00
 • Hoang Nam Trang $300.00
 • Sang Ta $200.00
 • Jacob Ly $100.00
 • Nicholas T Nguyen $5,000
 • Van Lang Nguyen $1,000
 • Xuan David & Anne Nguyen $400
 • Dieu Huyen Ton $500
 • Tho Thi Nguyen $100
 • Jacob Ly $200
 • Chieu Pham $100
 • Dai Van Nguyen $100
 • Sach Lien Nguyen $200
 • Cole Nguyen $100
 • Ngoan Dang/ Kim Nguyen $100
 • Tram Bui $2,500
 • Mung Thi Tran $650

March

 • Tran Peter Nguyen $350
 • Vu Lo $3,000
 • Bryant Nguyen $100
 • Jacob Ly $100
 • Binh Quang Pham/ Khiet Thi Bui $200
 • Alexander Tran $200
 • Tuc Nay Nguyen $100
 • Rat Van Nguyen/Vu Thi Loan $100
 • Pham Dien $220
 • Kimberly Trisa $132
 • Dinh Tran $200
 • Tra Mai $350
 • Phi Yen Nguyen $500
 • David Dieu Huynh $200
 • Thong Van Tran $250

February

 • Ông Bà Nhơn $1,000.00
 • Thomas Tuong Nguyen $3,000.00
 • My Nguyen $500.00
 • Ninh D. Nguyen $246.00
 • Tien Le/ My Tong $1,000.00
 • Tuyen Nguyen $500.00
 • Jacob Ly and Agathe Tran $100.00
 • Mr. Peter Hanh Tran $30.00
 • Kathy Tram Pham / Thang $5,000
 • Alexander Tran $200
 • Hispanic Group $245
 • Mike T. Nguyen $500
 • Hue & Nhi Nguyen $100
 • Vinh Nguyen Kim/Van $300
 • Ngoan Dang & Kim Hoang $100
 • Peter Hanh Tran $30
 • Thanh Nguyen $300
 • Dai Trong Truong $100
 • Kiet Tran $3,500
 • Hai Le $1,063
 • Ngau Thi Nguyen $100
 • Khanh Nguyen & Kim Anh Tran $3,566.42
 • Cali Nails Market $500
 • Tracie Vu $10,000
 • Hoang Dinh & Sang-Ta $200
 • Khanh Tran $200

January

 • Hoang Property LLC $2,500
 • Tim H Le $1,000
 • Phuong Vu $500
 • Tuyen Nguyen $500
 • Thanh Thi Vo $300
 • Paul L Nguyen & Xuan La $10
 • Jacob Ly & Agathe Tran $100
 • Thuan Gia Le $ 2,500.00
 • Le Van Cau $200.00
 • Nhung D. Tran $100
 • Andy Tran $ 50.00
 • William Nguyen $100.00
 • Lauren Tran $ 50.00
 • Minh Le Tran $2,000
 • Javier & Hermila Guizar $100.00
 • Thanh Van Tran $10,000
 • Cong Van Nguyen $100.00

x