Đôi Lời từ Cha Chánh Xứ

Chúa Nhật ngày 19 tháng 5, 2019

Quý Ông Bà Anh Chị Em thân mến!

Trước hết Giáo Xứ Đức Mẹ La Vang xin chân thành cám ơn Ban Chấp Hành, quý Đoàn Thể Ban Nghành, quý Ân Nhân đã đến tham dự tiệc tri ân các bà Mẹ và gây quỹ cho toà nhà Đức Tin và Đài Đức Mẹ. Sự hiện diện của quý vị nói lên lòng quảng đại và yêu thương của quý vị dành cho Giáo Xứ Đức Mẹ La Vang. Thứ đến chúng ta cũng sắp sửa tiễn Cha Timothy đi xứ mới. Giáo xứ chúng ta sẽ có 1 ngày chia tay Cha Timothy vào Chúa Nhật ngày 16 tháng 6, 2019 lúc 6:00pm chiều tại nhà hàng Diamond Seafood Palace 3 góc Westminster và Golden West, vé để tham dự là $30 dollars. Xin quý ông bà anh chị em vui lòng quảng đại mua vé để chúng ta nói lên lời tri ân Cha Timothy đã phục vụ Giáo Xứ Đức Mẹ La Vang trong suốt 3 năm qua. Giáo xứ cũng chúc mừng tới 72 các em rước lễ lần đầu của cộng đoàn Tây Ban Nha. Xin quý ông bà anh chị em cũng tiếp tục đóng góp cho công trình xây toà nhà Đức Tin và Đài Đức Mẹ La Vang cũng như quỹ Mục Vụ 2019. Nguyện xin Chúa Kitô Phục Sinh qua lời chuyển cầu của Đức Mẹ La Vang trả công và ban muôn hồng ân trên toàn thể quý vị!

List of bulletins 2019

May
April
March
February
January

2018
2017
2016
2015

x