Đôi Lời từ Cha Chánh Xứ

Chúa Nhật ngày 24 tháng 3, 2019

Quý Ông Bà và Anh Chị Em thân mến!

Chúng ta sắp có 2 ngày Tĩnh Tâm Mùa Chay vào ngày 4 và 5 tháng 4, 2019 từ 7:00pm-9:00pm tối sẽ do Cha Giáo Phạm Đức Thịnh từ Đại Chủng Viện St. John đến để giảng phòng. Hy vọng rằng chúng ta cùng rủ nhau đến để suy niệm và học hỏi và về tình thương bao la và lòng thuơng xót của Thiên Chúa, Ðấng mời gọi chúng ta hãy có lòng thương xót như Chúa là Ðấng Xót Thương. Giáo xứ tiếp tục mời gọi các gia đình xin đóng cho quỹ mục vụ giáo phận 2019 để giúp Đúc Cha Vann chu toàn được việc hỗ trợ các tổ chức bác ái và mục vụ trong giáo phận của chúng ta cho năm 2019. Nguyện xin Chúa qua lời chuyển cầu của Đức Mẹ La Vang ban muôn ơn lành trên toàn thể quý vị!

List of bulletins 2019

March
February
January

2018
2017
2016
2015

x