Đôi Lời từ Cha Chánh Xứ

Chúa Nhật ngày 20 tháng 1, 2019

Quý Ông Bà và Anh Chị Em thân mến!

Thứ Hai tuần này, ngày 21 tháng Giêng là ngày Lễ Sinh Nhật của Tiến Sĩ Martin Luther King, Giáo Xứ chúng ta sẽ đóng cửa và sẽ mở lại vào ngày thứ Ba, 22 tháng 1, 2019. Tuần này cũng là tuần lễ cầu cho sự hiệp nhất của các Kitô hữu. Xin quý ông bà anh chị em hãy tiếp tục đóng góp cho quỹ xây toà nhà đức tin và Đài Đức Mẹ La Vang để chúng ta có đủ tài chánh cho việc xây cất. Tuần cuối tháng này cũng là ngày giới trẻ tại Panama, chúng ta hãy cầu cho Đức Giáo Hoàng Phanxicô và các giới trẻ thế giới đi tham dự và về bình an. Giáo xứ của chúng ta cũng có phái đoàn do Cha Phó Timothy hướng dẫn và sẽ đi vào tối Chúa Nhật hôm nay. Nguyện xin Chúa Xuân ban muôn ơn lành trên toàn thể quý ông bà và anh chị em!

 

 

List of bulletins 2019

January

2018
2017
2016
2015

x