RỬA TỘI TIẾNG VIỆT – THÁNG MƯỜI HAI

Nếu quý phụ huynh muốn cho con em mình rửa tội vào lúc 2 giờ chiều Chúa Nhật 10 tháng 12, xin vui lòng ghi danh tham dự lớp Hướng Dẫn Bí Tích Rửa Tội vào lúc 7 giờ tối ngày 28 tháng 11. 

x