RỬA TỘI TIẾNG VIỆT – THÁNG TƯ

Giáo Xứ sẽ có Bí Tích Rửa Tội cho các em nhỏ vào lúc 2:00PM, Chúa Nhật ngày 16/4/2023. Lớp hướng dẫn cho cha mẹ và người đỡ đầu lúc 7:00PM, thứ Ba ngày 28/3/2023. Xin kính mời Quý Ông Bà Anh Chị Em đến văn phòng giáo xứ để ghi danh. Xin cảm ơn.

x